Stawki brutto ekwiwalentu sędziowskiego na 2006 rok. 

Lp

Rodzaj wynagrodzenia

Stawka

1

 

Wynagrodzenie sędziego głównego za sesję w turniejach szczebla centralnego

154

2

Wynagrodzenie sędziego pomocniczego lub (i) komputerowego za sesję w turniejach szczebla centralnego

123

3

Wynagrodzenie sędziego I lub II ligi

 

do 3 meczów

77

 

4-5 meczów 

93

 

6-8 meczów

108

3

Wynagrodzenie sędziego III ligi

 

do 3 meczów

58

 

4-5 meczów

69

 

6-8 meczów 

81

4

Wynagrodzenie sędziego lig niższych

 

do 3 meczów

39

 

4-5 meczów 

46

 

6-8 meczów

54

 

(-) Józef Pochroń      (-) Andrzej Biernacki
Przewodniczący Głownej
Komisji Sędziowskiej PZBS 
Wiceprezes PZBS 

 

 

 

 

strona sędziowska