XII Kongres brydżowy
“UNIWERSAŁ POŁANIECKI”

         Połaniec, 15-16 maja 2004r.

Sponsor:

 Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Grupa Electrabel

OTP           Impy        Teamy