XXVIII Kongres Brydżowy

ORLE GNIAZDA

o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy

23-25 stycznia 2004 roku