XIII Kongres brydżowy
“UNIWERSAŁ POŁANIECKI”

         Połaniec, 7-8 maja 2005r.

Sponsor:

 Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Grupa Electrabel

OTP           Impy        Teamy