45 Poznański
Mityng Brydżowy

foto1

foto2

foto3

foto4

pod patronatem Z-cy Prezydenta Miasta Poznania 
Macieja Frankiewicza

11 czerwca sobota
Ogólnoposki Turniej Teamów
PKO Bank Polski Grand Prix Polski Teamów 2005
12 czerwca niedziela
Ogólnopolski Turniej Par  im. Kazimierza Węcławka
Prokom Software Grand Prix Polski Par 2005