- 2005.09.30 - Rejonowy Turniej Brydżowy Par  "Brzeg Dolny wita"

- 2005.10.01- 6. Ogólnopolski Turniej Brydżowy
"Dolnobrzeski" Prokom Software Grand Prix Polski 2005 (XII)