Nadnotecki Związek Brydża Sportowego
zaprasza na
Pilski Mityng w brydżu sportowym 

o "Puchar Grodu Staszica" 

Piła, 24-26 marca 2006r

 II turniej eliminacyjny z cyklu


Grand Prix Polski Par 2006

Nagrody gwarantowane w turnieju Grand Prix Polski: 1 mce-3000zł, 2 mce-2000zł, 3 mce-1000zł