Oświęcimski Turniej Par 
w brydżu sportowym formuły Open z cyklu

Grand Prix Polski Par 2006

o Puchar Ziemi Oświęcimskiej