XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

“Warmia Mazury 2006”

Brydż sportowy

Miłakowo, 30.04-3.05.2006

komunikat organizacyjny

fotoreportaż

Turniej par dziewcząt - maksy  Turniej par dziewcząt - impy
Turniej par chłopców - maksy   Turniej teamów chłopców
klasyfikacja klubów klasyfikacja województw
regulamin współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - brydż sportowy
www.olimpiada2006.olsztyn.pl