XXIX PODKARPACKI MITYNG BRYDŻOWY

Rzeszów, 5-7 października 2007r.