IX Mityng Brydżowy 2008 - Hotel Senator - Starachowice

 
Polski Związek Brydża Sportowego

Starachowice, 3-6 kwietnia 2008

Wyniki:   

Punktacja długofalowa
3.04.2008 czwartek Turniej Barometr na dochodzenie
4.04.2008 piątek Turniej Par na IMPY
4.04.2008 piątek Turniej Par na MAXY
5.04.2008 sobota X Ogólnopolski Turniej Teamów
Grand Prix Polski Teamów 2007/2008 - Board-a-Match

6.04.2008 niedziela XIII Ogólnopolski Turniej Par na MAXY
PROKOM SOFTWARE SA Grand Prix Polski Par 2008
PROKOM SOFTWARE S.A.