POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 2008
w BRYDŻU SPORTOWYM

Wrocław, 28-30 listopada 2008

Turniej Par