XIII MISTRZOSTWA POLSKI NAUCZYCIELI
W BRYDŻU SPORTOWYM

POD HONOROWYM PATRONATEM MARIOLI SOKOŁOWSKIEJ
WICEPREZYDENTA GRUDZIĄDZA

   

 

Grudziądz, 22-24 czerwca 2009