Mistrzowska Majówka 2009

Zgłoszenia do MPP Seniorów 2009


 

lp. ident imię nazwisko WK
woj.
  ident imię nazwisko WK
woj.
1 04643 Bogdan Małysz 18.0 PM
04751 Andrzej Zaleski 4.0 PM
2 06959 Zofia Szuchnik 2.5 MA
06530 Jerzy Cel 2.5 MA
3 6274 Ryszard Kiełczewski 18.0 SL
5695 Andrzej Lućko 18.0 SW
4 07778 Włodzimierz Barszczewski 7.0 MA
06746 Zdzisław Laszczak 12.0 MA
5 06818 Wiesław Niedziela 7.0 MA
07042 Andrzej Ziomek 7.0 MA
6 06929 Ewa Skopińska 12.0 MA
06995 Piotr Witkowski 7.0 MA
7 3302 Mieczysław Kuza 1.5 SL
1556 Jan Pawlikaniec 4.0 DS
8 06342 Piotr Nowak 4.0 MA
06355 Lech Warwocki 4.0 MA
9 06305 Joanna Wielechowska 7.0 MA
06306 Kazimierz Wielechowski 7.0 MA
10 04527 Krzysztof Antas 18.0 WP
05084 Tadeusz Kaczanowski 18.0 WP
11 03076 Bożena Budzyn 4.0 SL
03077 Lesław Budzyn 4.0 SL
12 04632 Jacek Lew 12.0 PM
04684 Józef Pochroń 18.0 PM
13 04699 Krzysztof Sikorski 18.0 PM
04735 Wacław Wejknis 12.0 PM
14 04686 Janusz Przybyszewski 7.0 PM
04710 Stanisław Szejko 4.0 PM
15 09423 Jacek Kostur 4.0 MP
02825 Maciej Tyszownicki 7.0 MP
16 11488 Andrzej Berezecki 12.0 MA
06876 Janusz Radecki 18.0 MA
17 06567 Czesław Czyżkowski 12.0 MA
11722 Robert Michalski 1.5 MA
18 08527 Kazimierz Latawiec 7.0 MP
10937 Jacek Stasica 7.0 MP
19 06569 Antoni Demczyk 4.0 MA
06641 Marek Jaźwiński 2.5 MA
20 03389 Leszek Niemiec 12.0 SL
03467 Ryszard Rogala 12.0 SL
21 04545 Roman Budzik 12.0 PM
06683 Jerzy Kniga-Leosz 12.0 MA
22 04857 Jan Adamczewski 7.0 WP
05156 Roman Kujawski 7.0 WP
23 10444 Stefan Cabaj 4.0 MA
06629 Włodzimierz Ilnicki 12.0 MA
24 03266 Stefan Kowalczyk 18.0 SL
03523 Jan Sucharkiewicz 12.0 SL
25 06528 Włodzimierz Buze 18.0 MA
09025 Andrzej Gelberg 7.0 MA
26 06542 Irena Chodorowska 18.0 MA
06543 Jan Chodorowski 18.0 MA
27 06684 Stefan Knothe 7.0 MA
06797 Andrzej Miszewski 18.0 MA
28 04303 Roman Kierznowski 18.0 WM
02831 Włodzimierz Wala 18.0 MP
29 01502 Mirosław Miłaszewski 18.0 MP
02843 Andrzej Wilkosz 18.0 MP
30 07341 Ireneusz Kowalczyk 18.0 SL
05464 Witold Turant 18.0 MA
31 10117 Krzysztof Lasocki 18.0 MA
05363 Jerzy Russyan 18.0 MA
32 02508 Michał Kułakowski 7.0 SW
02518 Włodzimierz Maryniowski 7.0 SW
33 03841 Jerzy Masłoń 12.0 KP
04665 Kazimierz Omernik 18.0 WP
34 12968 Andrzej Piesiewicz 4.0 MA
06952 Włodzimierz Suchecki 7.0 MA
35 06705 Zdzisław Kowalewski 12.0 MA
06872 Kazimierz Puczyński 12.0 MA
36 06721 Edward Krusiewicz 4.0 MA
07020 Jan Zabrocki 7.0 MA
37 04296 Ryszard Karp 7.0 WM
06277 Janusz Kowalówka 4.0 WM
38 06680 Julian Klukowski 18.0 SL
10252 Salek Zeligman 7.0 MA
39 09741 Wiktor Cała 2.5 MA
06793 Wiesław Miłkowski 4.0 MA
40 07051 Edward Branicki 4.0 MA
07064 Witold Wojdyłło 2.5 MA