„BRYDŻOWA WIOSNA Z DALKIĄ ŁÓDŹ”
Mistrzostwa Polski Pracowników Energetyki Cieplnej i Firm Wspó³pracuj±cych

Sulejów, 22.05.2009÷24.05.2009

D³uga Fala


m-ce nazwiska WK/woj. RAZEM
1
IMP
-
2
MAX
-
3
TEAM
 Klub/zak³ad energ.
1 F Szczerek
Z S³aby
4.0 SL
4.0 SL
52
52
27
27
15
15
10
10
TOM D±browa Górnicza
TOM D±browa Górnicza
3 L Kopiczko
A G³owacki
4.0 PD
4.0 PD
47
47
2
2
26
26
19
19
EC Bia³ystok
EC Bia³ystok
5 J G±siorowski
J Grzelczak
12.0 LD
4.0 LD
44
44
6
6
13
13
25
25
BiNÆ Be³chatów
BiNÆ Be³chatów
7 K Soko³owski
B Jakóbczyk
7.0 LD
4.0 LD
34
34
19
19
1
1
14
14
EC Pabianice
EC Pabianice
9 M Maciejewski
Z Darmaszek
0.0 LD
1.5 LD
29
29
16
16
11
11
2
2
Dalkia £ód¼
Dalkia £ód¼
11 M Marsza³
A.Prasalski
2.5 LD
4.0 PD
28
28
  3
9
25
19
BiNÆ Be³chatów
EC Bia³ystok
 
14
W.Jab³oński
A.Krakowiak
2.5 PD
4.0 LD
28
25
  9 19
25
EC Bia³ystok
BiNÆ Be³chatów
 
16
D.Kardas
M Tyran
7.0 LD
7.0 LD
25
24
 
10
  25
14
BiNÆ Be³chatów
EC Pabianice
 
18
A Kowalska
R Imiela
7.0 LD
1.5 LD
24
24
10  
18
14
6
EC Pabianice
Jupiter Be³chatów
 
20
K Pieles
P Teleszyński
0.5 LD
7.0 LD
24
23
 
23
18 6 Jupiter Be³chatów
Energo-Soft £ód¼
 
22
S Owczarek
J Sendacka
18.0 LD
12.0 LD
23
22
23  
22
  Energo-Soft £ód¼
PKP Energetyka S.A. £ód¼
 
24
P Kaczorowski
J Gaworczyk
4.0 LD
4.0 LD
22
14
 
8
22  
6
PKP Energetyka S.A. £ód¼
Jupiter Be³chatów
 
26
S Majewski
R Ja¶kiewicz
2.5 LD
4.0 MP
14
14
8
14
  6 Jupiter Be³chatów
ZE Tarnów
 
28
S Ja¶kiewicz
K Sobierajski
4.0 MP
4.0 LD
14
12
14
12
    ZE Tarnów
Energo-Soft £ód¼
 
30
M Fajkowski
J.Borychowski
4.0 LD
12.0 LB
12 12    
10
Energo-Soft £ód¼
ZE Poznań
 
32
L.Falkowski
W S³owik
12.0 KP
7.0 MP
 
7
   
7
10 ZE Poznań
ZE Tarnów
 
34
T Murczek
Z Frank
7.0 MP
2.5 LD
7
5
  7
5
  ZE Tarnów
PKP Energetyka S.A. £ód¼
 
36
S Sroczyński
H Krakowiak
2.5 LD
1.0 LD
5
4
 
4
5   PKP Energetyka S.A. £ód¼
PGE Elektrownia Be³chatów
 
38.
A Æywiec
Z.Wierzbicki
2.5 SL
2.5 LD
4
2
4    
2
PGE Elektrownia Be³chatów
Dalkia £ód¼
  M.Staszewski 4.0 LD 2     2 Dalkia £ód¼