ZASADY ALERTOWANIA

 

Wprowadzenie
Alertowanie to, wg definicji Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2007, ostrzeganie strony przeciwnej, w sposób określony przez Organizację Nadzorującą, że zapowiedź partnera zawiera taką informację, która bez odpowiednich wyjaśnień może nie być zrozumiana przez któregoś z przeciwników.
MPB'2007 zostawiło dość dużą swobodę Organizacjom Nadzorującym (ON) w ustaleniu własnych zasad alertowania wychodząc z założenia, że każda federacja posiada własną specyfikę używanych systemów licytacyjnych, często różniąca się w sposób znaczący od systemów używanych w innych krajach.
Dlatego też poniższe ZASADY są dopasowane do polskich systemów opartych na wieloznacznym treflu.
Brydż współczesny wspierany jest specjalistycznym sprzętem i nowoczesną technologią, co powoduje, że ZASADY muszą odnosić się do trzech podstawowych sytuacji:

 1. Gra bez użycia zasłon
 2. Gra z użyciem zasłon
 3. Gra on-line

ZASADY ALERTOWANIA ON-LINE

Wprowadzenie
Alertowanie on-line jest zbliżone do alertowania z użyciem zasłon, ale ogranicza się TYLKO do alertowania WŁASNYCH ODZYWEK. Również zapytania o znaczenie odzywek nie jest obciążone możliwością przekazania partnerowi nielegalnej informacji.

1. Nie alertuje się następujących otwarć:

  • 1 - o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (wg systemów Zielonych)
  • 1 - przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy;
  • 1 BA - o znaczeniu klasycznym (bez krótkości z siłą 15-18);
  • 2 - o znaczeniu wg systemu Precision;
  • 2 - dwukolorówka Wilkosza;
  • 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+;
  • 2 BA - słaba dwukolorówka na obu młodszych;
  • 3 BA - pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera.

Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować.

2. Nie alertuje się odpowiedzi w sekwencjach:

  • 1-1 o znaczeniu: 0-6 negat, 7-11 ręka niedobra do BA lub od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu).
  • po naturalnym BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Staymana obiecujących starszą czwórkę oraz jednoznacznego transferu na dany kolor. Dotyczy każdej naturalnej odzywki BA (zazwyczaj na poziomie 1 bądź 2), po której obowiązuje tzw. schemat bezatutowy.

UWAGA: każda interwencja obrońców anuluje stosowanie zasad z pkt.2.

3. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch:

  • 2 - słaba dwukolorówka Wilkosza;
  • 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+;
  • 2 BA - słaba dwukolorówka na obu młodszych;

4. Nie alertuje się słabych wejść w kolor starszy przeciwnika o znaczeniu: dwukolorówka 5+-5+ wskazująca drugi kolor starszy i kolor młodszy.

 

przyjęte w maju 2000, aktualizowane: w listopadzie 2002, we wrześniu 2009