Polski Związek Brydża Sportowego

Kadra Selekcyjna Seniorów 2005

regulamin

  

OUstalenia regulaminowe

W związku ze zmniejszoną frekwencją w KSS, Wydział Gier i Klasyfikacji PZBS ustalił, że mecze będą 8-o rozdanie. Na rozegranie 8 rozdań jest 68 minut + 7 minut przerwy.

 

Przewodniczący Wydziału

Gier i Klasyfikacji PZBS /-/ Jan Chodorowski

 

 

 

  Podział na dwie grupy po 16/18 par w każdej grupie metodą “wypychania” (wypychają dwie pary ubiegłorocznej reprezentacji Andrzej Aleksandrzak – Antoni Zdzienicki oraz Jacek Korpetta – Janusz Radecki).

 

Z uwagi na system gry (te same rozdania) uprzejmie proszę o ścisłe przestrzeganie poniższych ustaleń i harmonogramu gry:

  • rejestracja par 22 kwietnia w godz. 15:45 – 16:15,
  • na rozegranie 6 rozdań jest 68 minut + 7 minut przerwy, automatyczna kara czasowa 1 VP za każde 5 minut opóźnienia, (jeśli winna jedna para) lub ½ - ½ VP (jeśli winne obie pary),
  • w wyznaczonym czasie wszyscy zawodnicy winni siedzieć przy stole, automatyczna kara 1 VP,
  • przez okres grania rundy nie wolno wstawać od stołu, nie wolno wychodzić z sali bez zezwolenia sędziego,
  • “spalenie” rozdania przy innym stole poprzez komentarz, głośną rozmowę spowoduje automatyczną karę 2 VP,
  • zakaz UŻYWANIA telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie – automatyczna kara 1 VP,

Życzymy przyjemnej gry

 

Wydział Gier i Klasyfikacji PZBS Wiceprezes PZBS
ds. Sportowo-Organizacyjnych
/-/ Jan Chodorowski /-/ Włodzimierz Stobiecki