Drużynowe Mistrzostwa Polski

Zmiany do regulaminu DMP
w sezonie 2002/2003

I Liga II Liga  III Liga zmiany systemu rozgryweky
 

4. I LIGA

1. Pierwsza runda - kwalifikacyjna – systemem “każdy z każdym” (kzk), mecze 24.rozdaniowe – 2 zjazdy w Starachowicach na wspólnych rozdaniach.
Terminy zjazdów: 11-13.10.2002 (7 meczów)
10-12.01.2003 (8 meczów).
2. Podział wg wyników na 2 grupy: SUPERLIGĘ i GRUPĘ SPADKOWĄ, po 8 drużyn każda. 
3. W III terminie (28.02.-2.03.2003) obie grupy grają kzk (7 meczów) – wspólny zjazd w Starachowicach, na wspólnych rozdaniach.
4. SUPERLIGA gra play-off (ko), pojedyncze mecze po 72 rozdania; kojarzenia wg wyników po 22 meczach (także w półfinale).
4.1. Lepszy w tabeli po 22 meczach decyduje o miejscu rozegrania spotkania.
4.2. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma zawsze drużyna z wyższego miejsca. Wyboru musi dokonać nie później niż na 3 tygodnie przed terminem meczu. Brak decyzji w terminie oznacza skojarzenie z drużyną z najniższego miejsca.
4.3. We wszystkich meczach tego szczebla (z finałem włącznie): carry-over (c-o) +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca.
4.4. W ćwierćfinale drużyna z 3.miejsca wybiera przeciwnika spośród drużyn z miejsc 5 i 6. Drugą parę stanowią: drużyna z 4.m. i pozostała z miejsc 5 i 6.
4.5. Termin rozegrania meczów ¼-finału:
12-13.04.2003
4.6. Zwycięzcy awansują do ½-finału, w którym spotykają się z drużynami z miejsc 1 i 2.
4.7. Drużyny z 7 i 8 m. kończą rozgrywki zajmując odpowiednio – wg wyników po 22 meczach - m.7 i 8.
4.8. Przegrani w ¼-finale zajmują odpowiednio m. 5 i 6.
5. Mecze ½-finałowe i finałowe rozgrywane są w jednym miejscu, w terminie:
  22-24.05.2003, 
5.1. Mecze ½-finałowe są 72.rozdaniowe. Finał jest meczem 96.rozdaniowym.
5.2. Przegrani w ½-finale grają mecz o 3 m. (48 rozdań). 
6. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 2002/2003, złote medale i prawo startu w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych na koszt klubu (w razie rezygnacji prawo przechodzi na drużynę następną); PZBS deleguje drużynę mistrza (w składzie 6 zawodników) do Menton, na ME teamów open (jako Polska I).
7. Drużyny z m.2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego Wicemistrza Polski i odpowiednie medale.
8. W GRUPIE SPADKOWEJ, po 22 meczach, drużyny, które zajmą miejsca:
  1 - 4 - kończą rozgrywki odpowiednio na m.9-12,
  5 - rozgrywa baraż z wicemistrzami II ligi o jedno miejsce w I lidze (24-25.05.03).
  6, 7 i 8 - spadają do II ligi.


5. II LIGA

1. W II lidze uczestniczy 48 drużyn podzielonych wg. położenia terytorialnego na 3 grupy po 16 drużyn (NW, NE, S).
2. I runda – zasadnicza, rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12). 
3. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  12-13.10.2002
  16-17.11.2002
  11-12.01.2003
4. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie pierwsze sześć drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ, a pozostałe 10 drużyn tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ. 
5. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się 2 zjazdy systemem kzk mecz i rewanż w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
6. Drużyna, która zajęła m.1 awansuje bezpośrednio do I ligi sezonu 2003/2004.
7. Drużyny, które zajęły m.2-3 startują w barażach o wejście do I ligi. 
Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4 – 6 w swoich grupach terytorialnych.
8. Mecze barażowe o wejście do I ligi grają przeciwko sobie drużyny, które zajęły:
8.1. miejsce 2 w grupie NE i miejsce 3 w grupie S,
8.2. miejsce 2 w grupie S i miejsce 3 w grupie NW,
8.3. miejsce 2 w grupie NW i miejsce 3 w grupie NE.
8.4. drużyna, która zajęła 2. miejsce jest gospodarzem meczu i ma 10,1 imp c-o,

- termin rozegrania – 12-13 kwietnia 2003,

- mecze są 64-rozdaniowe (4x16 rozdań).


8.5. Drużyny zwycięskie rozgrywają baraż z drużyną I ligi

8.6. W barażu z pktu 8.5 drużyny(4) grają “każda z każdą” mecz 32 rozdaniowy, z c-o. 10,1 IMP dla drużyny z I ligi lub z 2 m. w II lidze
8.7. Termin barażu 24-25.05.2003. Miejsce wyznaczy WGKiE ZG.
9. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).
9.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
9.2. Drużyny, które zajmą osiem pierwszych miejsc kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 14.
9.3. Drużyny, które po cyklu zasadniczym (24 mecze) zajęły m. 15 i 16 spadają do III ligi.

6. III LIGA

1. Drużyny zostały podzielone na 10 grup terytorialnych po 14 -18 drużyn. Grupy prowadzą WGiD następujących WZBSów: Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław. 
2. I runda – rozgrywana jest systemem “każdy z każdym” (kzk) w grupach – mecze 24.rozdaniowe (2x12). 
2.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  12-13.10.2002
  16-17.11.2002
  11-12.01.2003
3. Po zakończeniu rundy wstępnej, w każdej grupie 
3.1. Pierwsze 6 drużyn tworzy GRUPĘ AWANSOWĄ. 
3.2. Pozostałe 10 drużyn w każdej grupie tworzy GRUPĘ SPADKOWĄ. 
4. W GRUPACH AWANSOWYCH rozgrywa się 2 zjazdy systemem kzk mecz i rewanż w terminach:
  22-23.02.2003
  22-23.03.2003
4.1. Drużyny, które zajęły miejsce 1. w grupie awansowej awansują do II ligi.

4.2. Drużyny z miejsc 2. i 3. grają baraże o awans do II ligi wg następującego schematu:

miejsce 2  

miejsce 3
Poznań Południe  Poznań Północ
Poznań Północ  Gdańsk
Gdańsk  Olsztyn
Olsztyn  Warszawa
Warszawa  Łódź
Łódź  Kielce
Kielce  Kraków
Kraków Gliwice
Gliwice  Wrocław
Wrocław  Poznań Południe

- drużyna, która zajęła 2. miejsce jest gospodarzem meczu,

- drużyna, która zajęła 2. miejsce ma 10,1 imp c/o,

- termin rozegrania – 17-18 maja 2003,

- mecze są 64-rozdaniowe (4x16 rozdań).

4.2. Do II ligi awansuje również pierwsze nie wchodzące drużyny z Warszawskiego ZBS oraz z Wielkopolskiego ZBS.
4.3. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 4-6.
5. W GRUPACH SPADKOWYCH gra się również “kzk” (w dwóch zjazdach).
5.1. Zjazdy 5.meczowe w terminach:
  22-23.02.2003 
  22-23.03.2003

5.2. Drużyny, które zajmą miejsca 1-10 kończą rozgrywki odpowiednio na m.7 – 16.
6. Wszystkie szczegółowe informacje, lokalizacje rozgrywek, terminarz (i kolejność) rozgrywania spotkań itp. ustalają odpowiednie WGiD prowadzące daną grupę.

7. LIGA WOJEWÓDZKA

Odwołuje się centralne rozgrywki barażowe o wejście do III ligi, ale drużyny z miejsc 1-2(ew.3) winny znaleźć się w nowym sezonie w III lidze.