Drużynowe Mistrzostwa Polski

Zmiana systemu rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski

I Liga II Liga  III Liga Regulamin Zmiany
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy


Drużynowe Mistrzostwa Polski to najważniejsze rozgrywki organizowane w ramach PZBS, w których uczestnicy znaczna część naszych zawodników . Obecnie, podstawą systemu jest podział na I ligę (16 drużyn), 3 grupy II ligi (3x16) oraz 10 grup III ligi (10x 16) oraz odpowiednio ligi wojewódzkie.
Najsłabszą stroną systemu okazały się rozgrywki III ligi. Powyższy system powstał, gdy w PZBS funkcjonowało ponad 40 OZBS-ów. Po zmianach organizacyjnych okazało sie, że praktycznie każdy nowy Wojewódzki Związek Brydża Sportowego (WZBS) chce organizować rozgrywki III ligi. Ponadto zmiany spowodowały, że niektóre drużyny musiały pokonywać znaczne odległości i ponosić spore koszty, aby uczestniczyć w tych rozgrywkach. W obu sprawach, otrzymywaliśmy co roku kilka ostrych protestów.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska ZG PZBS przygotował reformę rozgrywek DMP. System ten został skonsultowany ze wszystkim WZBS-ami (14 głosów za zmianą) i zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego.
System przewiduje: 16 drużyn w I lidze, 4 grupy po 16 drużyn w II lidze oraz III ligę organizowaną przez WZBS-y. Choć może nie jest to idealne rozwiązanie pod względem sportowym, to jednak ma kilka istotnych zalet:
1. Wszystkie 16 WZBS-ów będzie prowadzić rozgrywki III ligi państwowej. Daje im to szanse pozyskania lokalnych sponsorów i zainteresowania mediów. Drużyny, które będą grały w ramach swojego województwa powinny obniżyć koszty uczestnictwa. 
2. Każdy WZBS będzie miał zapewniony awans przy najmniej jednej swojej drużyn do II ligi. Spora rotacja pomiędzy II a III ligą może zachęcić drużyny do systematycznej pracy i podnoszenia swoich umiejętności. 
3. Organizacja II ligi w 4 ośrodkach PZBS (rozlokowanych w poszczególnych częściach Polski) powinna również wpłynąć na obniżenie kosztów drużyn II ligowych.

W załączeniu przekazujemy korektę systemu rozgrywek 2002/03 (jako dojście do nowego systemu), a regulamin DMP sezonu 2003/04 zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu ZG PZBS.

(-) Andrzej Wachowski
 (-) Włodzimierz Stobiecki
(-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes ds. Sportowych
Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Prezes PZBS