Polski Związek Brydża Sportowego

Ocena turniejów eliminacyjnych


  frekwencja

Grand Prix Polski Par 2005

Lp

Termin

2005

l. par

Ocena finalistów

Punkty za frekwencję*

Suma

1

21.08

Warszawa

346

19

23

42

2

4.06

Oświęcim

218

35

-3

32

3

24.07

Sopot

250

21

3

24

4

10.07

Sława

359

-7

25

18

5

8.08

Bydgoszcz

193

18

-8

10

6

7.08

Słupsk

227

7

-1

6

7

15.05

Wrocław

225

6

-2

4

8

10.04

Starachowice

219

6

-3

3

9

12.06

Poznań

232

-3

0

-3

10

13.02

Piła

188

-1

-9

-10

11

20.03

Kraków

227

-44

-1

-45

12

1.10

Brzeg Dolny

109

-46

-25

-71

* - zgodnie z zasadą: średnio 233 pary i za każde 5 par przyznano

1 punkt (+ lub -) z ewentualnym zaokrągleniem

 

Tradycyjnie uczestnicy turniejów eliminacyjnych oraz finału dokonali oceny organizacji, nagród, warunków gry, poziomu sędziowania i wszystkich tych aspektów ważnych i mniej ważnych, dla których warto uczestniczyć w turnieju.

Uczestnicy turniejów głosowali “nogami”, a z tabeli wynika, że frekwencja decydowała w istotnym stopniu o pozycji danego turnieju w rankingu.

Uczestnicy finału wypełniali ankietę, w których wskazywali turnieje najlepsze i najgorsze, zazwyczaj uzasadniając swój wybór. Ankieta była anonimowa, a frekwencja “ankietowa” była lepsza, niż w ostatnich wyborach prezydenckich, gdyż przekroczyła 60%. Finaliści zwracali uwagę przede wszystkim na warunki, w jakich przyszło im grać. Niemniej istotną pozycją w ich ocenie były nagrody, a wniosek nasuwa się sam – warto zadbać o dodatkowych sponsorów. Zdecydowanym liderem w ocenie finalistów został turniej “Dworów” w Oświęcimiu, a organizatorom tego turnieju z Waldkiem Jaworskim na czele składam serdeczne gratulacje. Zwycięstwo Warszawy w punktacji ogólnej nie dziwi, gdyż w opinii zawodników organizacja Kongresu Grand Prix Warszawy stoi na najwyższym poziomie, a i frekwencja jest tego dowodem. Gratulacje.

Zgodnie z zasadą, przyjętą przez ZG PZBS, dwa najniżej punktowane turnieje są zazwyczaj pomijane w przyznawaniu miejsc w przyszłorocznej edycji GP i jedynie ważny powód może spowodować powtórne obdarzenie zaufaniem danego organizatora.

 

(-) Sławek Latała

Sędzia Główny GPP 2005