Polski Związek Brydża Sportowego

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Regulamin rozgrywek lig centralnych w sezonie 2007/2008

Interpretacja punktu 8 Reg. DMP 2007/2008

W związku z wynikłymi niejasnościami, WGiK ZG PZBS ustala, że:

 

1. Prawo do premii w pełnym wymiarze mają także zawodnicy, którzy rozegrali min. 40% rozdań w fazie zasadniczej rozgrywek (I liga – 15 meczów, II liga – 20 (21 – drużyny z miejsc 13-16) meczów, III liga i niżej – wg regul. WZBS).

 

2.Zawodnikom, którzy nie spełnili warunku 40%, zarówno w fazie zasadniczej, jak i całości rozgrywek, należy zaliczyć wyższy z uzyskanych procentów.