Polski Związek Brydża Sportowego

I. Założenia sportowe


1. Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 13 turniejów w następujących imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2009 PZBS:

   

  Lp Termin Miejsce
  1 21 lutego (sobota) Elbląg
  2 8 marca (niedziela) Piła
  3 4 kwietnia (sobota) Starachowice
  4 19 kwietnia (niedziela) Łódź
  5 9 maja (sobota) Wrocław

  6

  24 maja (niedziela)

  Ciechanów

  7 7 czerwca (niedziela) Bydgoszcz
  8 13 czerwca (sobota) Poznań
  9 4 lipca (sobota) Sława
  10 18 lipca (sobota) Sopot
  11 8 sierpnia (sobota) Słupsk
  12 23 sierpnia (niedziela) Warszawa
  13 20 września (niedziela) Bolesławiec
    finał 18-20 grudnia  

 

2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
6. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.
7. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne GP 2008) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej "24" tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
8. Finał będzie dwufazowy:
    a) Faza I - "każdy z każdym" po 2 rozdania, rozgrywane systemem "barometr", na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
    b) Faza II - dwie sesje "każdy z każdym" po 2 rozdania, rozgrywane systemem "barometr", na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
9. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału. Np. 1/7 sumy procentów zawodnika wynosi 59,35%. W pierwszej fazie finału można zdobyć 46 rozdań x 22 punkty (max), czyli 1012 punktów. Carry-over tego zawodnika wyniesie wówczas 600,62 punktów.
10. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

 

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł  

Lp

2009 rok

1

 15 000

2

 10 000

3

 5 000

4

 3 000

5

 2 000

6

 1 800

7

 1 600

8

 1 400

9-10

 2 x 1 100

11-12

 2 x 1 000

13-15

 4 x 800

17-20

 4 x 600

21-28

 8 x 500

29-32

 4 x 400

33-48

16 x 300

Total

 60 000

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł (załącznik)

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:
Fundusz nagród - minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo 2.500 zł dla par z miejsc 1-3.
Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi:
60 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego - uczestnik niebędący członkiem PZBS,
40 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego - członek PZBS (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS),
20 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego - członek PZBS do 25 lat lub od 65 lat (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS).

 

 

 

Sławomir Latała

Sędzia Główny GP 2009

e-mail: [email protected]

kom. 501 162 924

 

 

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 20 grudnia 2008

        (-) Marian Wierszycki
     Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych i JKS

(-) Radosław Kiełbasiński

          Prezes PZBS