Polski Związek Brydża Sportowego

11. Grand Prix Polski Par 2010

  statystyka dotychczasowych turniejów,   

aktualna kolejność

do wydruku

I. Założenia sportowe

 

1.     "Budimex Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 14 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2010 PZBS:

 

Lp

Termin*)

Miejsce

1

20 lutego (sobota)

Elbląg (WM)

2

7 marca (niedziela)

Piła (WP)

3

11 kwietnia (niedziela)

Łódź (LD)

4

17 kwietnia (sobota)

Starachowice (SW)

5

9 maja (niedziela)

Wrocław (DS)

6

5 czerwca (sobota)

Poznań (WP)

7

26 czerwca (sobota)

Bydgoszcz (KP)

8

10 lipca (sobota)

Sława (LB)

9

17 lipca (sobota)

Sopot (PM)

10

8 sierpnia (niedziela)

Słupsk (PM)

11

21 sierpnia (sobota)

Warszawa (MA)

12

25 września (sobota)

Olsztyn (WM)

13

3 października (niedziela)

Bolesławiec (DS)

14

6 listopada (sobota)

Stargard Szcz. (ZP)

 

17-19 grudnia

 

 

*) terminy (w gestii organizatorów) mogą ulec nieznacznej zmianie

 

2.     Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.

3.     Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.

4.     Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.

5.     Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.

6.     Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.

7.     Zróżnicowanie miejsc dzielonych:

a)     większa liczba turniejów eliminacyjnych,

b)    wyższe WK zawodnika,

c)     losowanie.

8.     Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.

9.     Finał będzie dwufazowy:

a)     Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.

b)    Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).

10. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.

11. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

 

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł (załącznik)

 

 

Z listy zawodników, którzy rozegrali co najmniej 9 turniejów (według punktacji po ich najlepszych 9 turniejach), pierwszym trzem zawodnikom oraz kolejnym siedmiu zawodnikom, wybranych drogą losowania, zostaną pokryte koszty wpisowego na 5. Otwarte Mistrzostwa Europy w konkurencji par open, czerwiec 2011, Poznań. Warunkiem refundacji kosztów wpisowego do par open 5.OME będzie start z partnerem, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne.

 

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo 2.500 zł dla par z miejsc 1-3.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi:

75 zł + 10 zł na organizację 5.OME – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

50 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS,

25 zł + 10 zł na organizację 5.OME – członek PZBS do 25 lat lub od 66 lat (wpisana ulga w legitymacji).

 

Sławomir Latała, Sędzia Główny GP 2010

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 3 grudnia 2009.

(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych i JKS

Prezes PZBS

 

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł  

 

 

Lp

2010 rok

1

 15 000

2

 10 000

3

 5 000

4

 3 000

5

 2 000

6

 1 800

7

 1 600

8

 1 400

9-10

 2 x 1 100

11-12

 2 x 1 000

13-15

 4 x 800

17-20

 4 x 600

21-28

 8 x 500

29-32

 4 x 400

33-48

16 x 300

Total

 60 000