Polski Związek Brydża Sportowego

 
 
 

Nowy regulamin klasyfikacyjny - komentarz

ogólne zasady i przepisy przejściowe

 

wesja do wydruku

Dotychczasowy RK miał trzy podstawowe wady:

1.     Zdewaluowane najwyższe tytuły,

Najwyższy tytuł arcymistrza międzynarodowego w ostatnich dziesięciu latach zdobyło 110 zawodników, na ogólną liczbę 145 od 1969 r.

2.     Niewłaściwe relacje przy przyznawaniu PKL za poszczególne turnieje

Zwycięzca finału GPP Par 2007 otrzymywał 80 PKL, czyli tyle ile otrzymała 107 para w turnieju eliminacyjnym podczas GP Warszawy w 2008 r., a zwycięzca tegoż turnieju dostawał 92 PKL, czyli niemal cztery razy więcej i to grając tylko 50 rozdań, podczas gdy zwycięzca finału rozegrał 110 rozdań.

3.     Nadmierna ilość przyznawanych PKL w różnych turniejach.

Liczba przyznawanych PKL w turniejach zbyt szybko rosła w miarę wzrastającej frekwencji, co przy stosowanej stałej obniżce „o 2 PKL” powodowało, że czołówka mniej licznie obsadzonych turniejów otrzymywała PKL na poziomie miejsc z trzeciej, czy nawet piątej dziesiątki turnieju znacznie większego. Np. w tegorocznym turnieju eliminacyjnym GPP w Warszawie (357 par) para zajmująca 45 miejsce otrzymała tyle samo PKL co zwycięska para w turnieju na 259 par rozegranym na tym samym kongresie. Zwycięzcy przeciętnego turnieju na 80 par „plasowali się” w okolicach 130 miejsca w pierwszym z wymienionych turniejów, czy koło 85. miejsca w drugim.

Taki sposób przyznawania PKL w turniejach powodował też, że przydzielano gigantyczne ilości PKL głównie za miejsca w środkowej części klasyfikacji.

W obecnie wprowadzanym Regulaminie Klasyfikacyjnym starano się usunąć wszystkie te wady. W zawodach krajowych zawodnicy zdobywają punkty klasyfikacyjne i krajowe punkty mistrzowskie. W głównych imprezach krajowych oraz ważniejszych turniejach międzynarodowych przyznawane PKL uzyskują specjalny status arcymistrzowskich punktów klasyfikacyjnych. W najważniejszych imprezach międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Europy, etc) za zdobycie czołowych miejsc przyznawane są dodatkowe międzynarodowe punkty mistrzowskie. W ramach przeprowadzonych zmian dostosowano najwyższe tytuły klasyfikacyjne do standardów światowych.

Wprowadzono nowe tytuły arcymistrza krajowego i arcymistrza światowego. Żeby uzyskać tytuł arcymistrza, poza normą w PKL (oraz w arcymistrzowskich PKL), należy wypełnić normę w punktach mistrzowskich (dla arcymistrzów i arcymistrzów krajowych) lub międzynarodowych punktach mistrzowskich (dla arcymistrzów międzynarodowych). Najwyższy tytuł arcymistrza światowego przyznawany jest arcymistrzom międzynarodowym, którzy mają przyznany przez WBF tytuł World Grand Master lub World Life Master.

Tytuł ten otrzymają: Cezary Balicki, Jacek Pszczoła, Adam Żmudziński, Piotr Gawryś, Krzysztof Martens, Michał Kwiecień, Piotr Tuszyński, Marcin Leśniewski, Krzysztof Jassem, Apolinary Kowalski, Marek Szymanowski, Jacek Romański, Tomasz Przybora, Julian Klukowski, Krzysztof Lasocki, Andrzej Wilkosz, Janusz Połeć oraz (pośmiertnie) Marian Frenkiel, Andrzej Macieszczak i Henryk Wolny.

Dla poprawy dystrybucji PKL w turniejach uznano, że obniżka PKL między kolejnymi miejscami musi być zależna od liczby startujących uczestników. Przyjęto, że punkty uzyskiwać musi głównie pierwsze 20% uczestników, natomiast dalsi uczestnicy otrzymują znacznie mniej PKL (bądź wcale). Zastosowano więc znacznie większy spadek PKL między czołowymi miejscami w turnieju i stosunkowo łagodne obniżanie premii za dalsze miejsca, przy jednoczesnym wydłużeniu listy punktujących do 50% uczestników. We wzorze na obliczenie wysokości premii dla zwycięzcy turnieju (PZ) ograniczono przede wszystkim silną zależność premii od frekwencji, a zwiększono wpływ tzw. współczynnika siły turnieju WKT (czyli średniej wartości WK wszystkich startujących w turnieju).

Spowodowało to zdecydowaną likwidację „nawisów inflacyjnych” w przyznawanych PKL (szczególnie uczestnikom zajmującym miejsca w środku tabeli wyników!) i, mimo zwiększenia liczby zdobywających PKL zawodników, doprowadziło do znaczącej redukcji rozdzielanych PKL, szczególnie na dużych turniejach. Np. w takim marginalnym (jeżeli chodzi o rangę sportową) turnieju jak Ex-5 w Sławie, w którym startowało 148 par i PZ=97 PKL przydzielono 4842 PKL. I to za turniej 26.rozdaniowy!  Według nowego RK PZ=42 PKL i łącznie przyzna się 1958 PKL, mimo że liczba punktujących zawodników wzrosła ze 106 do 148. Natomiast dla małych turniejów (okręgowych, czy klubowych) różnice są niewielkie, często nawet zwiększające PZ. Dla paru turniejów różnych typów przedstawiono porównanie dotychczasowego i nowego sposobu obliczania PKL w poniższych tabelach:

 Okr. TP; 16 par; WKT = 4.58

Regulamin Klasyfikac.

miejsce

suma PKL

w turnieju

1

2

3

4

5

6

7

8

9

stary

9

8

7

6

5

4

3

2

-

88

nowy

11

9

6

3

2

2

1

1

-

70

OTP krótki; 134 pary; WKT = 7.36

Regulamin Klasyfikac.

miejsce

suma PKL

w turnieju

1

2

3

10

20

30

40

62

67

stary

115

113

111

97

77

57

37

1

-

6768

nowy

51

50

48

37

22

10

8

2

1

2146

GPP’ 2009 – Piła; 195 par; WKT = 6.60

Regulamin Klasyfikac.

miejsce

suma PKL

w turnieju

1

2

3

10

20

40

70

89

98

stary

169*

167

165

151

131

91

31

1

-

14490

nowy

200

195

190

160

120

40

20

7

1

11820

*) warto zauważyć, że zwycięska para w tym turnieju otrzymała tyle PKL, co para z 69(!) miejsca w podobnym turnieju GPP’ 2009 tylko liczniej obsadzonym (357 par).

Nowy regulamin zabezpiecza czołówce turniejów eliminacyjnych GPP porównywalne premie, bez względu na frekwencję.

Nowy Regulamin Klasyfikacyjny wprowadza też, poza wspomnianymi już regulacjami dotyczącymi tytułów arcymistrzowskich, nowe, podwyższone normy na poszczególne tytuły. Normy te, co prawda, będą obowiązywać od 1 stycznia 2010r., ale pozostało niewiele czasu, by świadomie przygotować się do oczekujących zmian w tym zakresie.

Troską autorów regulaminu, przy wprowadzaniu zmian norm na poszczególne tytuły, było zachowanie każdemu zawodnikowi takiego samego stopnia zaawansowania na kolejny tytuł klasyfikacyjny. Najprościej, można było to zrobić przeliczając PKL zdobyte na poczet wyższego tytułu proporcjonalnie do wzrostu normy. Zrobiono tak przy reformie RK w 2003r. Ale wówczas rzetelność dokumentowania zdobytych PKL była nie taka, jak obecnie w Cezarze, więc nie było problemem dopisanie niektórym nawet kilkaset PKL, by „wyrównać na starcie szanse” tym, którzy nie zdążyli awansować według starych norm. Teraz, dodawanie takich „wirtualnych PKL” byłoby w dwójnasób niesprawiedliwe, bo wypaczałoby przebieg kariery zawodnika, jakim niewątpliwie są zdobywane PKL (skwapliwie odnotowywane w Cezarze), a także preferowałyby (w ilości dopisanych PKL) zawodników o wyższych tytułach.

Dlatego, by nie dodawać tych fikcyjnych PKL, w nowym RK postanowiono wykorzystać wcześniejszy pomysł wprowadzenia symbolów unaoczniających postęp w zdobywaniu wyższego tytułu. I tak w Cezarze, gdy zawodnik wypełni 20% normy do tytułu będzie miał dodany symbol ♣.  Po zdobyciu kolejnych 20% normy – symbol i tak dalej. Wypełnienie normy w 60% zaznaczone będzie symbolem , a w 80% - symbolem ♠. Kolejne wypełnienie małej normy (20% normy na tytuł) oczywiście będzie skutkowało awansem na wyższy stopień (tytuł) klasyfikacyjny (Tabela 1 w RK).

Do 31 grudnia 2009r. zdobywać będziemy te symbole według starych norm. Po 1 stycznia 2010r. zachowamy dotychczasowy tytuł z symbolem i nadwyżkę PKL na poczet małej normy. Dalsze awanse będą już wymagały spełnienia nowych małych norm.

Nieco inaczej przejście na nowe normy będzie przebiegało wśród zawodników z tytułem Kandydata (K), ze względu na pojawienie się nowego tytułu Adepta (Ad). Zawodnicy z tytułem Kandydat otrzymają za każde 20 PKL kolejno symbole ♣,,,, następnie (za 100 PKL) tytuł Adepta, a ci, którzy 31.12.2009 będą mieli na swoim koncie 140 PKL otrzymają Ad z (nowa mała norma na Mistrza Klubowego wynosi 40 PKL).

W normach na wyższe tytuły (MM, A, AK) nowy RK przewiduje, że 40% normy musi być wypełnione w arcymistrzowskich PKL (tzw. aPKL) możliwych do zdobycia w zawodach najwyższej rangi (por. pkt. 12.6. i pkt. 19 RK). Oczywiście podział (60%/40%) będzie dotyczył również małych norm na te tytuły, ale dopiero po 1.01.2010. I tak np. Mistrzowie Krajowi dotychczas musieli zdobyć 4000 PKL, by awansować na tytuł Mistrza Międzynarodowego, teraz będą musieli zdobyć 5000 PKL w tym 2000 aPKL. Mała norma dla nich wzrośnie z 800 PKL do 1000 PKL (w tym 400 aPKL). W Nowy Rok wejdą z odpowiednim, do aktualnej punktacji w Cezarze, symbolem i nowym stanem aktualnej punktacji (zredukowanym o wypełnione małe normy). Dalsze awanse, na kolejny symbol (czy z MKna MM) już po wypełnieniu nowej małej normy (1000 PKL, w tym 400 aPKL).