POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Szamotuły 2004


Polski Związek Brydża Sportowego uprzejmie informuje i przypomina, że zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w brydżu sportowym w 2004 roku odbędzie się w dniach 30.04 – 2.05 w Szamotułach (województwo wielkopolskie).

W związku z powyższym ustala się, że ostateczny termin nadesłania przez Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego zgłoszeń par do zawodów (2 pary chłopców i 1 para dziewcząt) upływa z dniem 13 kwietnia br.

Do sprawozdania należy dołączyć wyniki eliminacji oraz ewentualne wnioski o dopuszczeniu do finału centralnego dodatkowych par z limitu PZBS.

Niedotrzymanie terminu zgłoszeń oznaczać będzie rezygnację z udziału w zawodach w brydżu sportowym w ramach X OOM – Wielkopolska 2004 r.

 

Wiceprzewodniczący Wydziału Młodzieży PZBS Wiceprezes ds. Organizacyjnych PZBS
(-) Leszek Nowak  (-) Włodzimierz Stobiecki


lista uczestników