XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Mazowsze 2010

Brydż sportowy

Eliminacje: regulamin, komunikat organizacyjny, harmonogram
Wyniki eliminacji: Strefa NW, Strefa NE,