Skład Zarządu Głównego kadencji 2008-2012:

       

PREZES: 

RADOSŁAW KIEŁBASIŃSKI

jest wiceprezydentem EBL , ponadto w Komisjach: Finansowej, 
Młodzieżowej i Organizacji imprez.

 

ANDRZEJ BIERNACKI
Wiceprezes ds. Prawno-Regulaminowych
RUDOLF BORUSIEWICZ
Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finansowych
LESZEK NOWAK
Wiceprezes ds. Młodzieżowych
 

STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI
Wiceprezes ds. Sportowych
Włodzimierz Buze
Piotr Dybicz
Marian Wierszycki
JAN ROGOWSKI
Piotr Walczak
SŁAWOMIR LATAŁA
Komisja Sędziowska EBL – sekretarz Komisji

Komisje i Przewodniczący Komisji

Komisje lub komórki podległe bezpośrednio Prezesowi
Biuro ZG PZBS - Sławomir Latała (dyrektor)
Komisja Zagraniczna - Radosław Kiełbasiński,
Kapitanat Sportowy - Leszek Nowak, Stanisław Gołębiowski,
Kapituła Odznaczeń - Marian Wierszycki,

­ Jerzy Neter,

­ Józef Sobolewski,

Rzecznik Dyscyplinarny - Piotr Jędrzejewski,
Redaktor Naczelny "Świata Brydża", Rzecznik Prasowy
- Paweł Jarząbek,
 
Pion Prawno-Regulaminowy - Wiceprezes Andrzej Biernacki
Wydział Dyscypliny - Andrzej Biernacki,
Wydział Gier - Marian Wierszycki,

­ Jan Chodorowski,

­ Krzysztof Krause,

Komisja Regulaminów Sportowych i JKS - Marian Wierszycki,

­ Krzysztof Krause,

­ Sławomir Latała,

­ Andrzej Wachowski,

Komisja Klasyfikacyjna - Marian Wierszycki

­ Sławomir Latała,

­ Sławomir Zawiślak

Główna Komisja Sędziowska - Włodzimierz Buze,

­ Sławomir Latała,

Komisja Odwoławcza - Sławomir Latała,

­ Konrad Ciborowski,

­ Jan Chodorowski,

­ Ryszard Kiełczewski,

­ Jacek Marciniak,

­ Jan Romański,

­ Wojciech Siwiec.

Komisja Imprez Środowiskowych - Włodzimierz Andrejew
Regulamin Mistrzostw Środowiskowych
 
Pion Organizacyjno-Finansowy - Wiceprezes Rudolf Borusiewicz
Komisja Finansowa - Rudolf Borusiewicz,

­ Radosław Kiełbasiński

­ Leszek Czarnobaj

­ Andrzej Osiński

­ Mariusz Prus

Komisja Internetowa - Rudolf Borusiewicz,

­ Jan Romański

­ Sławomir Latała

­ Jacek Berkowski

­ Piotr Beling

Komisja Marketingowa - Rudolf Borusiewicz,

­ Katarzyna Jażdrzyk

­ Lech Zakrzewski

­ Leszek Nowak

­ Paweł Szymonik.

Komisja Współpracy z Terenem - Jan Rogowski,
Komisja Sprzętu - Jan Rogowski,
Komisja Historyczna - Marian Wierszycki

­ Przemysław Hauser,

­ Jan Rogowski,

Pion Sportowy - Wiceprezes Stanisław Gołębiowski
Komisja Rozgrywek Centralnych (kadry) - Piotr Walczak,

­ Michał Kwiecień,

­ Piotr Lutostański,

­ Wojciech Siwiec,

­ Stanisław Gołębiowski.

Komisja Organizacji Lig Centralnych - Stanisław Gołębiowski,
Komisja Imprez Środowiskowych - Włodzimierz Andrejew,
Komisja Szkoleniowa (wyczyn) - Piotr Walczak,

­ Krzysztof Martens,

­ Ryszard Kiełczewski,

­ Stanisław Gołębiowski,

­ Leszek Nowak.

Pion Młodzieżowy - Wiceprezes Leszek Nowak
Komisja Umasowienia i Imprez Młodzieżowych - Piotr Dybicz, - strefa NE

­ Leszek Nowak - strefa SE

­ Katarzyna Michałek - strefa SW

­ Artur Toeplitz - strefa NW

Komisja Szkoleń i Rozgrywek Kadrowych - Leszek Nowak,

­ Piotr Dybicz

­ Włodzimierz Krysztofczyk,

­ Marek Markowski

­ Zbigniew Sagan,

Komisja Doskonalenia Instruktorów - Leszek Nowak,

­ Piotr Dybicz

­ Włodzimierz Krysztofczyk,

­ Marek Markowski

­ Zbigniew Sagan,

Komisja Akademicka - Piotr Dybicz.

­ Stanisław Gołębiowski - Politechnika Wrocławska

­ Adrian Bakalarz - Politechnika Śląska

­ Artur Wasiak - Politechnika Łódzka


Siedziba ZG i Pracownicy Biura:

ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Złota 9 m. 4
00-019
WARSZAWA
tel. 0-22 827-24-29, fax 0-22-827-34-88
e-mail: [email protected]
Sławomir LATAŁA - Dyrektor biura,
kom. 0-501-162-924
e-mail: [email protected]

Jerzy GREŚ - Szef wyszkolenia PZBS,
e-mail: [email protected]
Witold ROWIŃSKI – Specjalista
e-mail: [email protected]