regulamin pracy Rady Związku

Rada Związku kadencji 2009-2012

Lp Imię i nazwisko WZBS
1 Włodzimierz Stobiecki
Przewodniczący
Prezes Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego
2 Tadeusz Niedźwiadek
Z-ca Przewodniczącego
Prezes Lubelskiego Związku Brydża Sportowego
3 Włodzimierz Buze Prezes Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego
4 Stanisław Gołębiowski Prezes Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego
5 Wiesław Paczkowski Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego
6 Jerzy Kubiak Prezes Lubuskiego Związku Brydża Sportowego
7 Włodzimierz Choinkowski Prezes Łódzkiego Związku Brydża Sportowego
8 Zbigniew Sagan Prezes Małopolskiego Związku Brydża Sportowego
9 Adam Klimala Prezes Opolskiego Związku Brydża Sportowego
10 Marek Pietraszek Prezes Podkarpackiego Związku Brydża Sportowego
11 Andrzej Mer Prezes Podlaskiego Związku Brydża Sportowego
12 Leszek Czarnobaj Prezes Pomorskiego Związku Brydża Sportowego
13 Zdzisław Krzemiński Prezes Śląskiego Związku Brydża Sportowego
14 Jan Rogowski Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Brydża Sportowego
15 Marian Wierszycki Prezes Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego
16 Wincenty Grela Prezes Zachodnio-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego
17 Zdzisław Romaniszyn Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
18 Marek Wójcicki Przewodniczący Rady Zawodniczej
19 Włodzimierz Rutkowski Przewodniczący Rady Sędziów
20
Przewodniczący Rady Trenerów