Główna Komisja Sędziowska

 

 

Warszawa, 6 lutego 2009

Komunikat nr 2 (licencje sędziowskie)

Licencje sędziowskie są podstawą do wykonywania zawodu sędziego brydżowego, więc każdy sędzia wykonujący swój zawód musi ją posiadać.
Lista wszystkich sędziów Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Lista licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Brydża Sportowego.
Lista sędziów Polskiego Związku Brydża Sportowego bez licencji.

Przypominamy zasady, warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego brydżowego.
Druk wniosku o przyznanie licencji (pdf, xls)

Wdrożono system wyrobienia identyfikatorów dla sędziów licencjonowanych.
Identyfikatory będą ze zdjęciem, więc wszyscy sędziowie mający licencję proszeni są o przesłanie cyfrowego zdjęcia pod adres [email protected]. Również sędziowie ubiegający się o licencję do wniosku o licencję, oprócz niezbędnych danych i dokumentów powinni dołączyć (przesłać pod adres Jurka Gresia) cyfrowe zdjęcie. Niestety zdjęcia w Cezarze są zbyt niskiej rozdzielczości, aby mogły być wykorzystane do identyfikatorów.

 

 

 

 

 

 

 

strona sędziowska