Adres Redakcji:
00- 019 Warszawa, ul. Złota 9/4

PRENUMERATA INDYWIDUALNA
Aby regularnie otrzymywać Świat Brydża wyślij 
zaliczkę (np. 27 zł) na konto nr:
50102055581111122134200068
Cena jednego egzemplarza: 9 zł.

Zarejestrowani na 2009 rok  
Członkowie PZBS otrzymują "Świat Brydża" 
w ramach składki  członkowskiej.