XXIX Kongres Brydżowy

ORLE GNIAZDA

o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy

Częstochowa, 21-23 stycznia 2005 r.