Mistrzostwa Polski Powiatów
w Brydżu Sportowym 2009

18 października 2009r, godzina 11.00, 27 rozdań

 

 

strona główna pełnomocnicy  

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI POWIATÓW W BRYDŻU SPORTOWYM 2009

 

   do wydruku

 

I. CELE IMPREZY

·        Wzmacnianie integracji społeczności powiatów 

·        Popularyzacja brydża sportowego, intelektualnej rywalizacji z wiekową globalną tradycją

·        Wykreowanie nowatorskiej w wymiarze światowym formuły rozgrywania zawodów przy wykorzystaniu internetu

·        Promocja unikatowej formuły rywalizacji „tylko w tym samym czasie”

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Polski Związek Brydża Sportowego

Związek Powiatów Polskich,

Powiaty i Miasta na prawach Powiatów,

Centralny Ośrodek Sportowy w Warszawie

 

III. FORMA ZAWODÓW

Turniej par

 

IV. TERMIN ZAWODÓW

18 października 2009 roku

 

V. PROGRAM

Ogólnopolski Turniej Par 9 rund po 3 rozdania.

 

VI. MIEJSCE

Ogólnopolski Turniej Par

Miejsca w poszczególnych powiatach wg uzgodnień lokalnych z WZBS-ami

Centrum Mistrzostw w Centralnym Ośrodku Sportowym w Warszawie.

 

VII. TECHNICZNA FORMA ZAWODÓW

Turniej par w technologii BBO.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Biuro ZG PZBS we wrześniu 2009 roku.
Poszczególni starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów powołują na wniosek PZBS reprezentację danego powiatu, który mogą tworzyć:
- 2 par open,
- ponadto po jednej parze;
- juniorów w dwóch kategoriach wiekowych:
        juniorzy - urodzeni w 1984 i młodsi
        juniorzy - urodzeni w 1989 i młodsi

- parę kobiecą,
- parę mixt, 
- parę seniorów - urodzeni w 1950 i starsi,
- parę popularną (wystarczy jak tylko jeden z zawodników nie uprawia brydża kwalifikowanego)

które będą uczestniczyły w rywalizacji open oraz w poszczególnych kategoriach: juniorów (młodszych, starszych), kobiet, mixt, seniorów oraz w kategorii popularnej.

Zgłoszenia par poszczególnych reprezentacji dokonuje Organizator-Selekcjoner reprezentacji danego powiatu, miasta na prawach powiatu.
W zgłoszeniu należy podać dane osobowe zawodników - imię i nazwisko, ID z Cezara, Nick wedle zasady pzbsXXXXX czyli pzbs + pięciocyfrowe ID.
Jeśli uczestnik nie jest członkiem PZBS, to stosowny nick uzgadnia z sędzią głównym - Sławek Latała - [email protected] (uwaga: poprawiono błędnie podany adres)

IX. OPŁATA STARTOWA

Opłacana przez poszczególne powiaty/miasta na prawach powiatów

50 zł od zawodnika.

Wpłaty należy dokonać do 10 października 2009 roku na rachunek bankowy ZG PZBS.

07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Opłata rejestracyjna – 10 zł od zawodnika z wyłączeniem juniorów

Opłacana indywidualnie przez poszczególnych zawodników przed rozpoczęciem turnieju, na ręce sędziego do dyspozycji danego WZBS.

 

X. UCZESTNICTWO

Reprezentantem powiatu, miasta na prawach powiatu, może być osoba

·        zamieszkująca , urodzona, zatrudniona lub ucząca (studiująca) na terenie reprezentowanego powiatu

·        powołana w skład reprezentacji danego powiatu/miasta na prawach powiatów przez właściwego starostę/prezydenta

 

XI. KLASYFIKACJA

Główna mistrzowska: tytuł mistrzowski zdobywa para. która zajmie I miejsce w turnieju.

W poszczególnych kategoriach: juniorów, kobiet, mikst, seniorów, popularnej tytuł mistrzowski zdobywa para z danej kategorii, która uzyska najwyższą pozycję w rozegranym turnieju par.

W klasyfikacji poszczególnych województw tytuł mistrzowski zdobywa para, która uzyska najwyższą pozycję w turnieju.

W kategorii miast na prawach powiatów – analogicznie.

Na analogicznych zasadach pary zdobywają tytuły I i II wicemistrza oraz kolejne miejsca w klasyfikacji głównej oraz w poszczególnych kategoriach.

W klasyfikacji generalnej MPP, mistrzostwo i kolejne pozycje zajmują reprezentacje powiatów, których sumaryczny wynik uzyskanych punktów, przez trzy z największym wynikiem pary reprezentacji, będzie największy.

Zasady uzyskiwania punktów, uwzględnianych przy klasyfikacji generalnej przez poszczególne pary:

- każda para otrzymuje tyle punktów ile par wyprzedziła w turnieju (wg wyników końcowych),

 

XII. NAGRODY

Zwycięzcy otrzymują puchary, dyplomy.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników

2.      Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne

3.      Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi

4.      Za przebieg zawodów odpowiada Organizator