Polski Związek Brydża Sportowego

KADRA B JUNIORÓW MŁODSZYCH 2008

do wydruku

    Polski Związek Brydża Sportowego ogłasza nabór do Kadry B Juniorów Młodszych w Brydżu Sportowym. Prawo do zgłoszenia mają zawodnicy zrzeszeni w PZBS i urodzeni w latach 1991-1992.

Celem ogólnym naboru młodzieży jest utworzenie zespołu najbardziej utalentowanych brydżystów objętego systematycznym szkoleniem. Celem szczegółowym jest wyłonienie ścisłego zaplecza Reprezentacji Polski Juniorów Młodszych i reprezentowania nas na ważnych zawodach międzynarodowych w kategorii kadeta.

W pierwszej fazie szkolenia uczestnicy zostaną poddani testom sprawdzającym ich wiedzę brydżową i praktyczne umiejętności gry. Planujemy przed wakacjami 1-2 konsultacje (zwykle piątek-niedziela), a w sierpniu zgrupowanie szkoleniowe. Oprócz tych form szkolenia zamierzamy prowadzić kształcenie indywidualne i w parach poprzez Internet przy współpracy Szkoły Brydża PZBS oraz Serwera BBO.

Pierwsze zgrupowanie szkoleniowe planowane jest w Zajączkowie tuż po Olimpiadzie w dn. 30.04-2.05 br.

Polski Związek Brydża Sportowego zastrzega sobie prawo selekcji i dodatkowego doboru uczestników po konsultacjach z trenerami klubowymi, w oparciu o dotychczasowe wyniki sportowe oraz ranking PZBS-u.

Po pierwszej fazie szkolenia a przed zgrupowaniem szkoleniowym PZBS ogłosi skład Kadry B Juniorów Młodszych. Planowana wielkość grupy szkoleniowej 20-25 osób.

W bieżącym roku PZBS planuje uruchomienie szkolenia młodzieży uzdolnionej brydżowo wyłącznie dla osób urodzonych w latach 1991 i 1992. Jeśli proponowana forma szkolenia zostanie zaakceptowana przez Was, a nam trenerom starczy energii i zdrowia to w kolejnych latach szkoleniem zostaną objęte kolejne grupy wiekowe.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych spełniających wymogi Regulaminu Kadry B Juniorów Młodszych.

 

Jak zgłaszamy się do Kadry? Oczywiście e-mailem ! Termin zgłoszeń do 23 kwietnia 2008.

Przesyłamy –na jeden z niżej podanych adresów- zgłoszenie zawierające nazwisko i imię, miejscowość, datę urodzenia, klub, dane zawodnika, z którym ewentualnie umówiliśmy się na wspólną grę a także krótkie brydżowe CV (lata gry, wyniki, liga, starty itd.). Prosimy także o załączenie opinii trenera klubowego lub osoby odpowiedzialnej za szkolenie młodzieży w Waszym lokalnym Związku Brydżowym.

Na pierwszym zgrupowaniu podpisujecie regulamin Kadry B (załącznik 1), dostarczacie pisemną zgodę rodziców (załącznik 2), oryginał opinii trenera (załącznik 3) oraz zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania brydża sportowego (załącznik 4).

Po co tyle “papierów” ??

Wynika to z Waszego pięknego wieku. My zazdrościmy, co nieco pamiętamy, ale musimy respektować ogólne przepisy sportowe dotyczące pracy z młodzieżą. J

Prosimy potencjalnych kandydatów o przesyłanie zgłoszeń na jeden z niżej podanych adresów:

 

Leszek Nowak: [email protected] tel.605897298

Włodzimierz Krysztofczyk: [email protected]

 

Załączniki:

  1. Regulamin Kadry B Juniorów Młodszych.
  2. Formularz zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach Kadry B.
  3. Opinia trenera klubowego (lub właściwego organu szkoleniowego WZBS-u).
  4. Zaświadczenie lekarza sportowego dopuszczające zawodnika do uprawiania brydża sportowego.