Polski Związek Brydża Sportowego

8. Grand Prix Polski Par 2007
 nagrody kolejność po eliminacjach lista finalistów do wydruku

 ocena turniejów eliminacyjnych

I. Założenia sportowe


1.PROKOM SOFTWARE 8. GPPP2007 rozgrywane będzie jako cykl 14 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2007 PZBS:

Lp

Termin

Miejsce

 1 27 stycznia (sobota) Gorzów
 2 24 lutego (sobota) Elbląg
 3 11 marca (niedziela) Piła
 4 1 kwietnia (niedziela) Starachowice
 5 15 kwietnia (niedziela) Łódź
 6 22 kwietnia (niedziela) Kraków
 7 13 maja (niedziela) Wrocław
 8 2 czerwca (sobota) Oświęcim
 9 9 czerwca (sobota) Poznań
 10 7 lipca (sobota) Sława
 11 15 lipca (niedziela) Bydgoszcz
 12 22 lipca (niedziela) Sopot
 13 12 sierpnia (niedziela) Słupsk
14 26 sierpnia (niedziela) Warszawa

Finał

14-16.12  Warszawa

 


2.Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.


3.Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.


4.Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.


5.Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.


6.Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.


7.Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne GP 2007) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 20 września do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.


8.Finał będzie dwufazowy:


    a)Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.


    b)Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).

 

9.W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału. Np. 1/7 sumy procentów zawodnika wynosi 59,35%. W pierwszej fazie finału można zdobyć 46 rozdań x 22 punkty (max) czyli 1012 punktów. Carry-over tego zawodnika wyniesie wówczas 600,62 punktów.

 

10. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

 
II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł (załącznik)W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody przewidziane regulaminem zawodów PZBS.
Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.
Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi: 
60 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS, 
40 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego – członek PZBS (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS), 
20 zł + 10 zł fundusz rozwoju brydża młodzieżowego – członek PZBS do 25 lat lub od 65 lat (za okazaniem ważnej legitymacji PZBS).

 

Sławomir Latała

Sędzia Główny GP 2007

e-mail: [email protected]

kom. 501 162 924

                         

Ocena turniejów eliminacyjnych
Prokom Software GPPP 2006

 

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS 
na posiedzeniu 20 grudnia 2006.
 
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS

 

GPPP 2007 - nagrody (w zł brutto)                             

Lp

2007 rok

1

 15 000

2

 10 000

3

 5 000

4

 3 000

5

 2 000

6

 1 800

7

 1 600

8

 1 400

9

 1 100

10-12

 3 x 1 000

13-15

 3 x 900

16-20

 5 x 600

21-28

 8 x 500

29-32

 4 x 400

33-48

16 x 300

Total

 60 000