POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

III liga DMP 2002/2003  

     
Katowice Gdańsk Olsztyn
     
Poznań Warszawa Kraków
     
Łódź Wrocław Kielce

 

 POZNAŃ - PÓŁNOC 

POZNAŃ - POŁUDNIE

KOMUNIKAT POCZĄTKOWY
w sprawie rozgrywek III ligi sezon 2002/3


W związku z rozpoczynającymi się 12 października 2002 r. rozgrywkami III ligi prosimy o wypełnienie i potwierdzenie przez macierzysty WZBS wysłanych druków zgłoszeń ( w 2 egz.) oraz niezwłoczne przesłanie ich na adres prowadzącego rozgrywki 
(bardzo proszę o podanie kontaktów e-mailowych).
Na przełomie września i października br. zostaną rozesłane wszystkim drużynom noty obciążające ( opłata startowa w wysokości 600, - zł.). Zobowiązuje się drużyny do dokonania opłat do 12 października 2002 r. pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek.


Nr konta PBK III O/Poznań 11102425-402420014678 WSS-BOZS-BRYDŻ
Adres prowadzącego rozgrywki:
Marian Wierszycki
Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań, tel. 0601-683-682 , 061-8224911, e-mail [email protected] lub [email protected]