Polski Związek Brydża Sportowego
Związek Powiatów Polskich

1. PUCHAR POLSKI DRUŻYN UCZNIOWSKICH

15 lutego - 20 maja 2008r

 

    Polski Związek Brydża Sportowego we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich organizuje 1. Puchar Polski Drużyn Uczniowskich (PPDU). Celem inicjatywy jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie najlepszej drużyny szkolnej. Patronat medialny nad Pucharem objął Świat Brydża (relacje, zdjęcia, wywiady). 

Regulamin rozgrywek zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.        

Założenia PPDU

 

1. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach składa się z uczniów Gimnazjum, Liceum, Szkoły Podstawowej lub zespołu szkół. Na wniosek instruktorów dopuszcza się w rozgrywkach Pucharu drużyny złożone z zawodników różnych szkół. Szkoła (klub) może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę drużyn 4-8 osobowych. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. Zawody są otwarte dla uczniów urodzonych w roku 1987 lub później. Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń drużyn szkolnych, dopuszcza się drużyny międzyszkolne, klubowe, osiedlowe itp.

 

2. Rozgrywki PPDU składać się będą z eliminacji (średnio jeden mecz w tygodniu) po których 16 najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off. Rozgrywki eliminacyjne będą prowadzone przez internet (serwer BridgeBase Online) pod nadzorem Opiekuna (nauczyciel, instruktor) lub - od półfinałów - sędziego brydżowego).

 

3.  Mecze eliminacyjne (barometr) i 1/16 finału: 12-rozdaniowe (można podzielić na dwie połowy z częściową zmianą składów lub pozycji zawodników) na losowych rozdaniach wygenerowanych przez BBO. Ćwierćfinały 2x12, półfinały i finał na dystansie 3x12 rozdań.  

Po zakończeniu meczu opiekun zwycięskiej drużyny przesyła zapis(y) meczu (pliki LIN) do koordynatora wynik w impach zostanie przeliczony na VP dla meczu 12 rozdaniowego.

 

4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PPDU  wysyła Opiekun nie później niż do dnia 28.01.2008 r (im wcześniej, tym lepiej). Zgłoszenie - wyłącznie w formie elektronicznej - proszę wysłać do koordynatora.  Zawodnicy posiadający identyfikatory w Cezarze (numer pięciocyfrowy z legitymacji PZBS, tzw. Pid) podają je obok swoich nazwisk (nawet jeśli nie są zarejestrowani w danym roku w PZBS). Ten sam numer należy podać w opisie swojego konta w BBO. Należy też w zgłoszeniu podać nazwę logowania w BBO, pod którą zawodnik będzie występował we wszystkich meczach Pucharu. Osoby nieposiadające konta w BBO muszą je założyć przed zgłoszeniem. 

Opłatę startową (30 zł od drużyny) należy przelać na konto: 

Polski Związek Brydża Sportowego
00-019 Warszawa, ul. Złota 9/4

80 1060 0076 0000 4010 2020 5006
 
do dn. 1 lutego 2008, koniecznie z nazwą szkoły i dopiskiem, za jakie drużyny wnoszona jest opłata.

 

5. Terminarz rozgrywek ukaże się po zakończeniu rejestracji, najpóźniej 01.02.2008 r. Mecz skojarzonych ze sobą drużyn może być rozegrany w dowolnym terminie uzgodnionym przez Opiekunów, ale w ramach czasowych terminarza ogólnego (runda I, II, itd.). Mecz odbywa się w internetowej pracowni szkolnej zawsze pod nadzorem Opiekunów, pełniących rolę mężów zaufania. Opiekunowie podają w zgłoszeniu drużyny swój adres e-mail i numer telefonu wraz ze zgodą na ich ujawnienie wszystkim opiekunom w celu umożliwienia ustalenia terminów rozegrania meczów. Ideałem jest uzgodnienie terminu w wyznaczonym przez terminarz tygodniu i rozegranie w tym terminie meczu. W sytuacji, gdy jedna z drużyn nie zgłosi się do gry w ustalonym przez Opiekunów terminie, obydwaj opiekunowie powinni poinformować o tym koordynatora w celu wpisania walkowera. W sytuacjach wątpliwych można rozegrać zaległy mecz w terminie zaproponowanym przez koordynatora po konsultacji z Opiekunami. 

 

6. Nagrody: 

  • Puchar dla zwycięzcy finału. Zwycięski team będzie reprezentować Polskę w prestiżowych zawodach międzynarodowych
  • Puchar dla najlepszej drużyny licealnej, (jeśli finał wygra drużyna klubowa). Najlepszy team szkolny  będzie reprezentować Polskę w prestiżowych zawodach międzynarodowych.
  • Puchar dla najlepszej drużyny gimnazjalnej.
  • Puchar dla najlepszej drużyny ze szkoły podstawowej.
  • Dyplomy dla uczestników półfinałów i finału.
  • Wśród uczestników którzy ukończyli eliminacje PPDU zostaną rozlosowane nagrody książkowe. 

7.  Punkty klasyfikacyjne (pkl) po zakończeniu wszystkich rozgrywek otrzymają TYLKO zawodnicy zarejestrowani w PZBS. 

Do pierwszego turnieju zgłosiło się 35 drużyn, liczba pekaeli do zdobycia wynosi:

    35pkl dla zwycięzcy finału, 
    30pkl za 2 mce, 
    25pkl - za 3 mce, 
    20pkl za 4mce, 
po 15 pkl za 5-8, 
po 10 pkl za 9-16, 
     9 pkl za 17 mce
po 8 pkl za 18-19
po 7 pkl za 19-20
po 6 pkl za 21-22
po 5 pkl za 23-24
po 4 pkl za 25-26
po 3 pkl za 27-28
po 2 pkl za 29-30
po 1 pkl za 31 i dalsze miejsca (o ile rozegrali co najmniej 3 mecze w eliminacjach)

8. System rozgrywek.

 

9. W zawodach obowiązuje Polityka Systemowa PZBS.