Polski Związek Brydża Sportowego
Związek Powiatów Polskich

2. PUCHAR POLSKI DRUŻYN UCZNIOWSKICH

9 marca - 15 czerwca 2009r

 

    Polski Związek Brydża Sportowego we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich organizuje 2. Puchar Polski Drużyn Uczniowskich (PPDU). Celem inicjatywy jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie najlepszej drużyny szkolnej. Patronat medialny nad Pucharem objął Świat Brydża (relacje, zdjęcia, wywiady). 

 

Założenia 2. PPDU

 

1. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach składa się z uczniów Gimnazjum, Liceum, Szkoły Podstawowej lub zespołu szkół. Na wniosek instruktorów dopuszcza się w rozgrywkach Pucharu drużyny złożone z zawodników różnych szkół. Szkoła (klub) może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę drużyn 6-8 osobowych. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. Zawody są otwarte dla uczniów urodzonych w roku 1988 lub później. Dopuszcza się drużyny międzyszkolne, klubowe, osiedlowe itp.

 

2. Rozgrywki PPDU składać się będą z eliminacji (średnio jeden mecz w tygodniu) po których 16 najlepszych drużyn awansuje do fazy play-off. Rozgrywki eliminacyjne będą prowadzone przez internet (serwer BridgeBase Online) pod nadzorem Opiekuna (nauczyciel, instruktor) lub - od półfinałów - sędziego brydżowego).

 

3.  Mecze eliminacyjne (barometr) i 1/16 finału: 12-rozdaniowe (można podzielić na dwie połowy z częściową zmianą składów lub pozycji zawodników) na losowych rozdaniach wygenerowanych przez BBO. Ćwierćfinały 2x12, półfinały i finał na dystansie 3x12 rozdań.  

Po zakończeniu meczu opiekun zwycięskiej drużyny przesyła zapis(y) meczu (pliki LIN) do koordynatora wynik w impach zostanie przeliczony na VP dla meczu 12 rozdaniowego.

 

4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PPDU  wysyła Opiekun nie później niż do dnia 9.03.2009 r . Zgłoszenie - wyłącznie w formie elektronicznej - proszę wysłać do koordynatora.  Zawodnicy posiadający identyfikatory w Cezarze (numer pięciocyfrowy z legitymacji PZBS, tzw. Pid) podają je obok swoich nazwisk (nawet jeśli nie są zarejestrowani w danym roku w PZBS). Ten sam numer należy podać w opisie swojego konta w BBO. Należy też w zgłoszeniu podać nazwę logowania w BBO, pod którą zawodnik będzie występował we wszystkich meczach Pucharu. Osoby nieposiadające konta w BBO muszą je założyć przed zgłoszeniem. 

Opłatę startową (30 zł od drużyny) należy przelać na konto: 

Polski Związek Brydża Sportowego
00-019 Warszawa, ul. Złota 9/4

07 1240 6175 1111 0000 4577 6692


do dn. 9 marca 2009, koniecznie z nazwą szkoły (klubu) i dopiskiem, za jakie drużyny wnoszona jest opłata.

 

5. Rostawienie drużyn i terminarz zostaną opublikowane po zamknięciu zgłoszeń, najpóźniej 11.03.2009 r. Mecz skojarzonych ze sobą drużyn może być rozegrany w dowolnym terminie uzgodnionym przez Opiekunów, ale w ramach czasowych terminarza ogólnego (runda I, II, itd.). Mecz odbywa się w internetowej pracowni szkolnej zawsze pod nadzorem Opiekunów, pełniących rolę mężów zaufania. Opiekunowie podają w zgłoszeniu drużyny swój adres e-mail i numer telefonu wraz ze zgodą na ich ujawnienie wszystkim opiekunom w celu umożliwienia ustalenia terminów rozegrania meczów. Ideałem jest uzgodnienie terminu w wyznaczonym przez terminarz tygodniu i rozegranie w tym terminie meczu. W sytuacji, gdy jedna z drużyn nie zgłosi się do gry w ustalonym przez Opiekunów terminie, obydwaj opiekunowie powinni poinformować o tym koordynatora w celu wpisania walkowera. W sytuacjach wątpliwych można rozegrać zaległy mecz w terminie zaproponowanym przez koordynatora po konsultacji z Opiekunami. Za zgodą obu drużyn można (wyjątkowo) rozegrać mecz eliminacyjny bez nadzoru opiekuna.

 

6. Nagrody: 

  • Puchar dla zwycięzcy finału. 
  • Puchar dla najlepszej drużyny licealnej (jeśli finał wygra drużyna klubowa).
  • Puchar dla najlepszej drużyny gimnazjalnej i dyplomy dla uczestników.
  • Puchar dla najlepszej drużyny ze szkoły podstawowej .
  • Dyplomy dla uczestników półfinałów i finału.
  • Wśród uczestników którzy ukończyli eliminacje PPDU zostaną rozlosowane nagrody książkowe. 

7.  Punkty klasyfikacyjne (pkl) po zakończeniu wszystkich rozgrywek otrzymają TYLKO zawodnicy zarejestrowani w PZBS. 

Liczba pekaeli do zdobycia wynosi:

    30 pkl dla zwycięzcy finału, 
    25 pkl za 2 mce, 
    15 pkl za 3/4 mce, 
   
po 10 pkl za miejsca 5-8
po  5 pkl za miejsca 9-16, 
     4 pkl za 17 mce
     3 pkl za 18 mce
     2 pkl za 19 mce
po 1 pkl za dalsze miejsca

Pekaele za miejsca 17 i dalsze zostaną naliczone o ile drużyny rozegrają co najmniej 3 mecze w eliminacjach.

8. System rozgrywek: Faza eliminacyjna w grupach do 17 kwietnia. Do play off awansuje 16 najlepszych drużyn, liczy się 5 najlepszych wyników z eliminacji .

 

9. W zawodach obowiązuje Polityka Systemowa PZBS.