Mistrzostwa Polski Powiatów
w Brydżu Sportowym 2009

Patronat honorowy:

 
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji
Minister Sportu i Turystyki

18 października 2009r, 27 rozdań

 

Spotkamy się w sieci

strona główna Mistrzostw

 Warto być pionieremW niedzielę 18 października cały kraj zagra w brydżowych Mistrzostwach Polski Powiatów. Dosłownie cały kraj, bo rozgrywki po raz pierwszy - w pełni zachowując wymiar sportowy (zgodnie z Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego PZBS) - odbędą się z wykorzystaniem Internetu: na platformie BBO. Mistrzostwa to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Brydża Sportowego i Związku Powiatów Polskich. W roku dziesięciolecia usamorządowienia mających osiem wieków tradycji powiatów ZPP zdecydował się dołączyć do PZBS w promocji - proszę mi wybaczyć odrobinę patosu - dyscypliny XXI wieku: brydża sportowego.

Cały kraj będzie grał. To oznacza, że w każdym (mam nadzieję) powiecie będzie zorganizowane miejsce rozgrywek, czyli stanowiska komputerowe do gry na platformie BBO. Może to być - z czym będzie pewnie najmniejszy problem - pracownia komputerowa w szkole lub na uczelni. Ale oczywiście skuteczniejsze dla promocji mistrzostw będzie przygotowanie np. kilkunastu stanowisk z notebookami w ratuszu lub innym atrakcyjnym miejscu. Dla dziennikarzy monitor może pełnić rolę brydżramy z podglądem na wszystkie stoły, co jak wiadomo jest możliwe na BBO. Jeżeli kilka powiatów zorganizuje jedno bardzo dobrze przygotowane miejsce rozgrywek, to też będzie dobrze. Ważne, że w każdym miejscu rozgrywek będzie obecny sędzia PZBS odpowiedzialny za sportowy przebieg zawodów. W związku z tym, że rozgrywki będą turniejem par rozgrywanym na platformie BBO, nie ma potrzeby, aby zawodnicy z poszczególnych par musieli zasiadać do komputera w tej samej miejscowości (to świadczy zresztą o dodatkowej atrakcyjności rozgrywek, bo pierwszy raz zostanie złamana zasada (bariera) jedności miejsca). Poszczególni zawodnicy mogą zasiąść do komputera w różnych miejscach, a gra tylko na tym zyska. Czystość gry będzie zabezpieczona w większym stopniu niż przy użyciu zasłon i bidding-boksów. Oczywiście dokumentacja rozgrywek i wyników po turnieju na BBO to już w pełni XXI wiek. Nie wspomnę o atrakcyjności dla kibiców, którzy w całej Polsce (i nie tylko) będą mogli śledzić to historyczne przedsięwzięcie.

Każdy starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) powoła na wniosek PZBS reprezentację. Dokładnie wygląda to tak: można powołać dwie pary open oraz po jednej parze seniorów, mikstowej, kobiet, juniorów młodszych i juniorów starszych, a także jedną parę popularną, tzn. składającą się z zawodnika nieuprawiającego brydża kwalifikowanego i dowolnego drugiego zawodnika. Praktycznie, aby reprezentacja była kompletna, powinna się składać z minimum trzech duetów, bo regulamin mistrzostw przewiduje, że z rozegranego turnieju par (mistrzostwa będą turniejem par na dochodzenie z rundami dwurozdaniowymi) w klasyfikacji generalnej wynik poszczególnych powiatów będzie stanowiła suma punktów uzyskanych przez trzy pary z największym dorobkiem punktowym.

Regulamin przewiduje, że powiat może reprezentować każdy, kto jest związany z danym powiatem (czy też miastem na prawach powiatów). Dokładnie wygląda to tak: zawodnik musi albo być urodzony na terenie powiatu, albo tam mieszkać, pracować lub studiować (czy też się uczyć). Każdy WZBS zadba o to, by znaleźć osobę, która ma pełnić w tym przedsięwzięciu arcyważną rolę, czyli organizatora-selekcjonera dla każdego powiatu. To on będzie uzgadniał skład reprezentacji i we współpracy ze starostą (prezydentem) zgłaszał pary oraz organizował miejsce rozgrywek. Jest też bardzo ważne, aby ów selekcjoner zadbał o przekazanie do lokalnych mediów materiałów promujących mistrzostwa i naszą dyscyplinę.

PZBS i ZPP udało się pozyskać do współpracy na zasadzie współorganizatora Centralny Ośrodek Sportowy w Warszawie, gdzie 18 października będzie centrum mistrzostw. Chcemy umożliwić dziennikarzom śledzenie na portalu BBO przebiegu zawodów, przewidujemy też prezentacje promujące brydż sportowy i przedstawiające perspektywy jego rozwoju.

Koncepcja mistrzostw okazała się na tyle atrakcyjna, że patronat mediany objął "Newsweek Polska". Także honorowy patronat wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny oraz ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego jest dla naszej dyscypliny szansą na zdobycie większego uznania. Jest wszakże jeden podstawowy warunek: w październiku musimy się pokazać jako sprawni organizatorzy zawodów w atrakcyjnej medialnie dyscyplinie.
Formuła internetowych rozgrywek jest nową formą pozwalającą uatrakcyjnić rozgrywki, umożliwiając grę praktycznie każdemu. W założeniach ZG PZBS mistrzostwa są równocześnie początkiem tworzenia sieci ośrodków rozgrywek sportowych w partnerstwie z portalem BBO. Od jesieni zaczniemy rozprowadzać notebooki po całej Polsce. Osoby zainteresowane prowadzeniem takich ośrodków prosimy o bezpośredni kontakt z biurem PZBS.

Polecam uwadze stosowną witrynę dotyczącą Mistrzostw Polski Powiatów na naszej stronie www.pzbs.pl, gdzie obok regulaminu będziemy zamieszczać wszelkie informacje i relacje z przygotowań do mistrzostw, a na koniec oczywiście ich wyniki.
Jedno jest pewne. Porywamy się na coś zupełnie nowego. Ja akurat mocno wierzę, że takie rozgrywki to przyszłość brydża. I że jesteśmy skazani na sukces. Bez względu na to, czy mam rację, czy nie, jestem przekonany, że warto być pionierem. Poza tym - jeśli nie spróbujemy, możemy tego długo żałować.
A zatem spróbujemy - już w październiku.

 

Rudolf Borusiewicz