Mistrzostwa Polski Powiatów
w Brydżu Sportowym 2009

18 października 2009r

 

List Freda Gitelmana - Twórcy BridgeBase Online


Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS


Drogi Radosławie,

   W imieniu Bridge Base Online, chciałbym przekazać moje gratulacje dla Polskiego Związku Brydża Sportowego i osobiście dla Rudolfa Borusiewicza z okazji wielkiego sukcesu jakim okazały się ostatnie "Mistrzostwa Polski Powiatów". BBO było dumne i zaszczycone, że mogło współpracować przy organizacji tego historycznego turnieju. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy z wielu kolejnych tak owocnych wspólnych działań mojej firmy i PZBS.
   Gdy miałem miłą okazję odwiedzić Warszawę podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 2006, przekonałem się, że PZBS jest wyjątkową federacją wśród innych narodowych federacji, zwłaszcza w obszarze organizacji zawodów i wykorzystania nowoczesnej technologii dla zwiększenia pozytywnych wrażeń dla wszystkich uczestników turnieju brydżowego. Sukces ostatnich Mistrzostw na BBO tylko potwierdza mój pogląd, że PZBS jest w tych obszarach w absolutnej światowej czołówce.
   Z wielką radością pracowałem przy tym projekcie z moimi polskimi przyjacółmi (oczywiście z Tobą, Rudolfem, Sławkiem Latałą i Jankiem Romańskim). Jak zawsze byłem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, odpowiedzialności i znakomitej współpracy całego waszego teamu. Wierzę, że koncepcja, której Rudolf jest pionierem, ma wielki potencjał dla brydża. Już teraz oczekuję dalszej kontynuacji naszych działań, zapewniając, że ten potencjał zostanie w pełni wykorzystany.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Fred Gitelman

 

To: Radoslaw Kielbasinski
President PBU

Dear Radek,

On behalf of Bridge Base Online, I would like to extend my congratulations to the Polish Bridge Union and to Rudolf Borusiewicz personally for the tremendous success of the recent "Mistrzostwa Polski Powiatow". BBO was proud and honored to host this historic event which we hope will be the first of many such cooperative ventures between my company and the PBU.

As I saw firsthand when I had the pleasure of visiting Warsaw during the 2006 European Team Championships, the PBU is rather exceptional among National Bridge Federations in terms of tournament organization and in terms of utilizing modern technology to enhance the bridge tournament experience for all participants. The success of the recent event on BBO only served to reinforce my view that that PBU is truly at the forefront of world bridge in these areas.

I enjoyed working with my Polish friends again (notably you, Rudolf, Slawek Latala, and Jan Romanski) on this project. As usual, I was impressed by the professionalism, responsiveness, and integrity of your team. I believe that the concept that Rudolf pioneered has great potential for bridge. I am very much looking forward to continuing to work together to ensure that this potential is fully realized.

Best regards,

Fred Gitelman