Polski Zwi±zek Brydża Sportowego

Kadra Selekcyjna Seniorów 2005

regulamin lista startowa harmonogram ustalenia regulaminowe

odwołanie (*.pdf)

fotoreportaż tabelka VP na 8 rozdań

 

 wyniki runda po rundzie

WYNIKI I PROTOKOŁY RUNDY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

m-ce nr  historie gry WK OK ID PZBS VP PKL
1 8 Roman Kierznowski
Andrzej Wilkosz
18.0
18.0
WM
MP
04303
02843
178.40 40
2 112 Stefan Kowalczyk
Jan Sucharkiewicz
12.0
12.0
SL
SL
03266
03523
163.93 30
3 101 Krzysztof Antas
Tadeusz Kaczanowski
18.0
18.0
PM
PM
04527
05084
156.38 20
4 4 Kazimierz Omernik
Józef Pochroń
18.0
18.0
PM
PM
04665
04684
150.81 10
5 102 Mirosław Miłaszewski
Karol Mykietyn
12.0
12.0
DS
DS
01502
01516
146.67  
6 103 Krzysztof Lasocki
Jerzy Russyan
18.0
18.0
MA
MA
10117
05363
146.58  
7 9 Wacław G±ssowski
Włodzimierz Wala
12.0
18.0
MP
MP
02646
02831
143.02  
8 109 Ryszard Kiełczewski
Jerzy M¶cisz
12.0
12.0
SL
WP
06274
05264
139.67  
9 113 Andrzej Luæko
Aleksander Knawa
18.0
12.0
LD
SW
05695
02919
137.83  
10 107 Michał Kułakowski
Włodzimierz Maryniowski
7.0
7.0
LU
LU
02508
02518
136.12  
11 7 Stefan Cabaj
Włodzimierz Ilnicki
0.0
12.0
MA
MP
10444
06629
134.53  
12 13 Jacek Korpetta
Janusz Radecki
12.0
12.0
MA
MA
06693
06876
133.41  
13 2 Andrzej Kondeja
Andrzej Miszewski
12.0
12.0
MA
MA
06689
06797
132.03  
14 6 Wilhelm Boczar
Andrzej Sasin
4.0
1.0
PK
MA
10057
06911
130.45  
15 5 Irena Chodorowska
Jan Chodorowski
12.0
12.0
LU
LU
06542
06543
130.38  
16 3 Włodzimierz Buze
Zdzisław Kowalewski
18.0
7.0
MA
MA
06528
06705
127.08  
17 105 Bogusław Dziarmaga-Działyński
Michał Szmakfefer
2.5
7.0
MA
MA
07789
06957
126.12  
18 111 Andrzej Aleksandrzak
Antoni Zdzienicki
12.0
7.0
OP
LD
01781
05881
123.58  
19 11 Eugeniusz Karski
Krzysztof Sztompke
4.0
12.0
MA
MA
06403
07492
121.12  
20 10 Jerzy Beliniak
Ryszard Rumiński
1.0
2.5
LD
LD
11175
05795
118.43  
21 104 Henryk Kosianko
Kazimierz Puczyński
7.0
12.0
MA
MA
06695
06872
112.94  
22 108 Lech Szymański
Wiesław Teresiński
7.0
2.5
SW
SW
07993
07994
111.91  
23 12 Waldemar Kostrzewa
Jan Kudelski
0.5
4.0
MA
MA
07810
06731
111.58  
24 106 Andrzej Gelberg
Zdzisław Laszczak
2.5
12.0
MA
MA
09025
06746
97.78  
25 1 Henryk Puchała
Jan Zalewski
4.0
4.0
MA
MA
08423
06447
89.28  
26 110 Wiesław Maciejczuk
Lech Sado¶
7.0
7.0
MA
MA
06766
06904
77.97  

  

Runda 1
NR NS WYNIKI EW NR
5 I Chodorowska - J Chodorowski 14.09  : 5.91 W Kostrzewa - J Kudelski 12
2 A Kondeja - A Miszewski 6.55 : 13.45 K Omernik - J Pochroń 4
9 W G±ssowski - W Wala 15.75 : 4.25 J Beliniak - R Rumiński 10
101 K Antas - T Kaczanowski 13.45 : 6.55 H Puchała - J Zalewski 1
8 R Kierznowski - A Wilkosz 14.09 : 5.91 J Korpetta - J Radecki 13
7 S Cabaj - W Ilnicki 7.23 : 12.77 E Karski - K Sztompke 11
6 W Boczar - A Sasin 14.39 : 5.61 W Buze - Z Kowalewski 3
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 7.95 : 12.05 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 14.68 : 5.32 H Kosianko - K Puczyński 104
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 6.22 : 13.78 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
108 L Szymański - W Teresiński 1.17 : 18.83 A Luæko - A Knawa 113
107 M Kułakowski - W Maryniowski 2.50 : 17.50 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
106 A Gelberg - Z Laszczak 13.11 : 6.89 K Lasocki - J Russyan 103
Runda 2
NR NS WYNIKI EW NR
6 W Boczar - A Sasin 1.63 : 18.37 J Korpetta - J Radecki 13
3 W Buze - Z Kowalewski 7.58 : 12.42 I Chodorowska - J Chodorowski 5
10 J Beliniak - R Rumiński 7.95 : 12.05 E Karski - K Sztompke 11
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 4.00 : 16.00 A Kondeja - A Miszewski 2
9 W G±ssowski - W Wala 19.11 : 19.11 H Puchała - J Zalewski 1
8 R Kierznowski - A Wilkosz 17.87 : 2.13 W Kostrzewa - J Kudelski 12
7 S Cabaj - W Ilnicki 9.56 : 10.44 K Omernik - J Pochroń 4
106 A Gelberg - Z Laszczak 6.55 : 13.45 A Luæko - A Knawa 113
103 K Lasocki - J Russyan 8.33 : 11.67 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 12.42 : 7.58 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 9.56 : 10.44 K Antas - T Kaczanowski 101
108 L Szymański - W Teresiński 8.73 : 11.27 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
107 M Kułakowski - W Maryniowski 14.96 : 5.04 H Kosianko - K Puczyński 104
Runda 3
NR NS WYNIKI EW NR
7 S Cabaj - W Ilnicki 17.11 : 2.89 H Puchała - J Zalewski 1
4 K Omernik - J Pochroń 8.73 : 11.27 W Boczar - A Sasin 6
11 E Karski - K Sztompke 10.00 : 10.00 W Kostrzewa - J Kudelski 12
103 K Lasocki - J Russyan 11.27 : 8.73 W Buze - Z Kowalewski 3
10 J Beliniak - R Rumiński 6.89 : 13.11 A Kondeja - A Miszewski 2
9 W G±ssowski - W Wala 19.62 : 0.38 J Korpetta - J Radecki 13
8 R Kierznowski - A Wilkosz 12.42 : 7.58 I Chodorowska - J Chodorowski 5
107 M Kułakowski - W Maryniowski 10.00 : 10.00 K Antas - T Kaczanowski 101
104 H Kosianko - K Puczyński 10.44 : 9.56 A Gelberg - Z Laszczak 106
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 1.03 : 18.97 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 3.77 : 16.23 M Miłaszewski - K Mykietyn 102
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 7.95 : 12.05 A Luæko - A Knawa 113
108 L Szymański - W Teresiński 15.75 : 4.25 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
Runda 4
NR NS WYNIKI EW NR
8 R Kierznowski - A Wilkosz 16.81A : 1.69B A Kondeja - A Miszewski 2
5 I Chodorowska - J Chodorowski 12.05 : 7.95 S Cabaj - W Ilnicki 7
12 W Kostrzewa - J Kudelski 13.45 : 6.55 J Korpetta - J Radecki 13
104 H Kosianko - K Puczyński 9.14 : 9.86C K Omernik - J Pochroń 4
11 E Karski - K Sztompke 6.55 : 13.45 W Buze - Z Kowalewski 3
10 J Beliniak - R Rumiński 9.56 : 10.44 H Puchała - J Zalewski 1
9 W G±ssowski - W Wala 6.89 : 13.11 W Boczar - A Sasin 6
108 L Szymański - W Teresiński 3.77 : 16.23 M Miłaszewski - K Mykietyn 102
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 12.05 : 7.95 M Kułakowski - W Maryniowski 107
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 16.68 : 3.32 A Luæko - A Knawa 113
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 1.32 : 18.68 K Lasocki - J Russyan 103
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 2.13 : 17.87 K Antas - T Kaczanowski 101
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 16.90 : 3.10 A Gelberg - Z Laszczak 106
A - przeszkadzanie - 0.5 VP ,B - niewła¶ciwe zachowanie - 1.0 VP, C - spóŒnienie - 1.0 VP
Runda 5
NR NS WYNIKI EW NR
9 W G±ssowski - W Wala 9.56 : 10.44 W Buze - Z Kowalewski 3
6 W Boczar - A Sasin 16.46 : 3.54 R Kierznowski - A Wilkosz 8
13 J Korpetta - J Radecki 7.58 : 12.42 H Puchała - J Zalewski 1
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 10.00 : 10.00 I Chodorowska - J Chodorowski 5
12 W Kostrzewa - J Kudelski 9.56 : 10.44 K Omernik - J Pochroń 4
11 E Karski - K Sztompke 12.05 : 7.95 A Kondeja - A Miszewski 2
10 J Beliniak - R Rumiński 7.23 : 12.77 S Cabaj - W Ilnicki 7
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 9.56 : 10.44 K Lasocki - J Russyan 103
106 A Gelberg - Z Laszczak 11.27 : 8.73 L Szymański - W Teresiński 108
113 A Luæko - A Knawa 7.58 : 12.42 K Antas - T Kaczanowski 101
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 9.14 : 10.86 H Kosianko - K Puczyński 104
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 14.39 : 5.61 M Miłaszewski - K Mykietyn 102
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 2.13 : 17.87 M Kułakowski - W Maryniowski 107
Runda 6
NR NS WYNIKI EW NR
10 J Beliniak - R Rumiński 7.58 : 12.42 K Omernik - J Pochroń 4
7 S Cabaj - W Ilnicki 15.75 : 4.25 W G±ssowski - W Wala 9
1 H Puchała - J Zalewski 10.86 : 9.14 A Kondeja - A Miszewski 2
106 A Gelberg - Z Laszczak 6.89 : 13.11 W Boczar - A Sasin 6
13 J Korpetta - J Radecki 15.75 : 4.25 I Chodorowska - J Chodorowski 5
12 W Kostrzewa - J Kudelski 3.54 : 16.46 W Buze - Z Kowalewski 3
11 E Karski - K Sztompke 6.89 : 13.11 R Kierznowski - A Wilkosz 8
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 13.11 : 6.89 H Kosianko - K Puczyński 104
107 M Kułakowski - W Maryniowski 6.22 : 13.78 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
101 K Antas - T Kaczanowski 8.33 : 11.67 M Miłaszewski - K Mykietyn 102
113 A Luæko - A Knawa 14.68 : 5.32 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 13.11 : 6.89 K Lasocki - J Russyan 103
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 17.11 : 2.89 L Szymański - W Teresiński 108
Runda 7
NR NS WYNIKI EW NR
11 E Karski - K Sztompke 4.32A : 14.68 I Chodorowska - J Chodorowski 5
8 R Kierznowski - A Wilkosz 10.00 : 10.00 J Beliniak - R Rumiński 10
2 A Kondeja - A Miszewski 18.04 : 1.96 W Buze - Z Kowalewski 3
107 M Kułakowski - W Maryniowski 6.89 : 13.11 S Cabaj - W Ilnicki 7
1 H Puchała - J Zalewski 13.11 : 6.89 W Boczar - A Sasin 6
13 J Korpetta - J Radecki 5.32 : 14.68 K Omernik - J Pochroń 4
12 W Kostrzewa - J Kudelski 5.91 : 14.09 W G±ssowski - W Wala 9
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 9.56 : 10.44 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
108 L Szymański - W Teresiński 14.96 : 5.04 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 10.86 : 9.14 K Lasocki - J Russyan 103
101 K Antas - T Kaczanowski 7.58 : 12.42 A Gelberg - Z Laszczak 106
113 A Luæko - A Knawa 10.44 : 9.56 H Kosianko - K Puczyński 104
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 7.54 : 12.42 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
A - spóŒnienie - 1.0 VP
Runda 8
NR NS WYNIKI EW NR
12 W Kostrzewa - J Kudelski 3.54 : 16.46 W Boczar - A Sasin 6
9 W G±ssowski - W Wala 7.23 : 12.27A E Karski - K Sztompke 11
3 W Buze - Z Kowalewski 7.23 : 14.96 K Omernik - J Pochroń 4
108 L Szymański - W Teresiński 3.32 : 16.68 R Kierznowski - A Wilkosz 8
2 A Kondeja - A Miszewski 16.68 : 3.32 S Cabaj - W Ilnicki 7
1 H Puchała - J Zalewski 6.22 : 13.78 I Chodorowska - J Chodorowski 5
13 J Korpetta - J Radecki 18.21 : 1.79 J Beliniak - R Rumiński 10
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 17.69 : 1.31B A Gelberg - Z Laszczak 106
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 9.56 : 10.44 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
103 K Lasocki - J Russyan 3.77 : 16.23 H Kosianko - K Puczyński 104
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 3.32 : 16.68 M Kułakowski - W Maryniowski 107
101 K Antas - T Kaczanowski 12.77 : 7.23 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
113 A Luæko - A Knawa 10.00 : 10.00 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
A - gło¶na rozmowa - 0.5 VP, B - spóŒnienie - 1.0 VP
Runda 9
NR NS WYNIKI EW NR
13 J Korpetta - J Radecki 13.78 : 6.22 S Cabaj - W Ilnicki 7
10 J Beliniak - R Rumiński 5.04 : 14.96 W Kostrzewa - J Kudelski 12
4 K Omernik - J Pochroń 7.23 : 12.77 I Chodorowska - J Chodorowski 5
109 R Kiełczewski - J M¶cisz 13.78 : 6.22 W G±ssowski - W Wala 9
3 W Buze - Z Kowalewski 6.22 : 13.78 R Kierznowski - A Wilkosz 8
2 A Kondeja - A Miszewski 15.75 : 4.25 W Boczar - A Sasin 6
1 H Puchała - J Zalewski 6.89 : 13.11 E Karski - K Sztompke 11
113 A Luæko - A Knawa 6.89 : 13.11 M Kułakowski - W Maryniowski 107
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 1.03 : 18.97 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
104 H Kosianko - K Puczyński 10.00 : 10.00 B Dziarmaga - M Szmakfefer 105
103 K Lasocki - J Russyan 12.77 : 7.23 L Szymański - W Teresiński 108
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 13.45 : 6.55 A Gelberg - Z Laszczak 106
101 K Antas - T Kaczanowski 15.75 : 4.25 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
Runda 10
NR NS WYNIKI EW NR
1 H Puchała - J Zalewski 6.89 : 13.11 R Kierznowski - A Wilkosz 8
11 E Karski - K Sztompke 7.58 : 12.42 J Korpetta - J Radecki 13
5 I Chodorowska - J Chodorowski 14.39 : 5.61 W Boczar - A Sasin 6
110 W Maciejczuk - L Sado¶ 4.51 : 15.49 J Beliniak - R Rumiński 10
4 K Omernik - J Pochroń 11.67 : 8.33 W G±ssowski - W Wala 9
3 W Buze - Z Kowalewski 8.64A : 10.36B S Cabaj - W Ilnicki 7
2 A Kondeja - A Miszewski 5.61 : 14.39 W Kostrzewa - J Kudelski 12
101 K Antas - T Kaczanowski 9.56 : 10.44 L Szymański - W Teresiński 108
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 3.77 : 16.23 A Luæko - A Knawa 113
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 16.68 : 3.32 A Gelberg - Z Laszczak 106
104 H Kosianko - K Puczyński 8.73 : 11.27 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
103 K Lasocki - J Russyan 17.11 : 2.89 M Kułakowski - W Maryniowski 107
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 10.00 : 10.00 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
A - odej¶cie od stolika - 0.5 VP, B - gło¶na rozmowa - 0.5 VP
Runda 11
NR NS WYNIKI EW NR
2 A Kondeja - A Miszewski 1.17 : 18.83 W G±ssowski - W Wala 9
12 W Kostrzewa - J Kudelski 14.39 : 5.61 H Puchała - J Zalewski 1
6 W Boczar - A Sasin 7.95 : 12.05 S Cabaj - W Ilnicki 7
111 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 7.95 : 12.05 E Karski - K Sztompke 11
5 I Chodorowska - J Chodorowski 4.25 : 15.75 J Beliniak - R Rumiński 10
4 K Omernik - J Pochroń 6.22 : 13.78 R Kierznowski - A Wilkosz 8
3 W Buze - Z Kowalewski 17.87 : 2.13 J Korpetta - J Radecki 13
102 M Miłaszewski - K Mykietyn 14.96 : 5.04 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 5.61 : 14.39 K Antas - T Kaczanowski 101
106 A Gelberg - Z Laszczak 4.51 : 15.49 M Kułakowski - W Maryniowski 107
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 17.69 : 2.31 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
104 H Kosianko - K Puczyński 6.22 : 13.78 L Szymański - W Teresiński 108
103 K Lasocki - J Russyan 15.23 : 4.77 A Luæko - A Knawa 113
Runda 12
NR NS WYNIKI EW NR
3 W Buze - Z Kowalewski 6.55 : 13.45 J Beliniak - R Rumiński 10
13 J Korpetta - J Radecki 17.87 : 2.13 A Kondeja - A Miszewski 2
7 S Cabaj - W Ilnicki 5.32 : 14.68 R Kierznowski - A Wilkosz 8
112 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 12.42 : 7.58 W Kostrzewa - J Kudelski 12
6 W Boczar - A Sasin 12.77 : 7.23 E Karski - K Sztompke 11
5 I Chodorowska - J Chodorowski 8.33 : 11.67 W G±ssowski - W Wala 9
4 K Omernik - J Pochroń 14.96 : 5.04 H Puchała - J Zalewski 1
103 K Lasocki - J Russyan 14.39 : 5.61 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
113 A Luæko - A Knawa 8.73 : 11.27 M Miłaszewski - K Mykietyn 102
107 M Kułakowski - W Maryniowski 12.00 : 12.00 L Szymański - W Teresiński 108
106 A Gelberg - Z Laszczak 1.32 : 18.68 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 7.23 : 12.77 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
104 H Kosianko - K Puczyński 4.51 : 15.49 K Antas - T Kaczanowski 101
Runda 13
NR NS WYNIKI EW NR
4 K Omernik - J Pochroń 15.75 : 4.25 E Karski - K Sztompke 11
1 H Puchała - J Zalewski 1.47 : 18.53 W Buze - Z Kowalewski 3
8 R Kierznowski - A Wilkosz 18.53 : 1.47 W G±ssowski - W Wala 9
113 A Luæko - A Knawa 10.86 : 9.14 J Korpetta - J Radecki 13
7 S Cabaj - W Ilnicki 13.78 : 6.22 W Kostrzewa - J Kudelski 12
6 W Boczar - A Sasin 6.55 : 13.45 J Beliniak - R Rumiński 10
5 I Chodorowska - J Chodorowski 1.79 : 18.21 A Kondeja - A Miszewski 2
104 H Kosianko - K Puczyński 10.00 : 10.00 A Aleksandrzak - A Zdzienicki 111
101 K Antas - T Kaczanowski 8.33 : 11.67 K Lasocki - J Russyan 103
108 L Szymański - W Teresiński 9.14 : 10.86 R Kiełczewski - J M¶cisz 109
107 M Kułakowski - W Maryniowski 9.56 : 10.44 S Kowalczyk - J Sucharkiewicz 112
106 A Gelberg - Z Laszczak 17.87 : 2.13 W Maciejczuk - L Sado¶ 110
105 B Dziarmaga - M Szmakfefer 5.61 : 14.39 M Miłaszewski - K Mykietyn 102