Polski Związek Brydża Sportowego

KOMUNIKATY

Komunikaty ZG kadencji 2008-2012  
Komunikat nr 1 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS  
Komunikat nr 2 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS Składki 2010
Komunikat nr 3 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS  
Komunikaty nr 4 i 5 z Zebrań Zarządu Głównego PZBS  
Komunikat nr 6 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS  
Komunikat Zarządu Głównego PZBS w sprawie alkoholu  
Podziękowanie Składki 2009
Protokół Walnego Zjazdu Delegatów 2008 Walny Zjazd 2008 fotoreportaż
Komunikaty ZG kadencji 2004-2008  
Komunikat nr 1 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. Składki 2008
Komunikat nr 2 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. Składki 2007
Komunikat nr 3 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. Składki 2006
Komunikat nr 4 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. Składki 2005
Komunikat nr 5 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS.
Komunikat nr 6 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. komunikat
Komunikat nr 7 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS.  
Komunikat nr 8 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. uchwała ZG PZBS 
w sprawie ryczałtowych odpisów
Komunikat nr 9 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS.
Komunikat nr 10 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS.
Komunikat nr 11 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS. Uchwała ZG PZBS 
w sprawie nazw teamów
Komunikat nr 12 z Zebrania Zarządu Głównego PZBS.
Komunikat nr 13 Zarządu Głównego PZBS. Komunikat Biura ZG PZBS