Polski Związek Brydża Sportowego

Komunikat nr 4-5 z Zebrań Zarządu Głównego PZBS.

  

3 grudnia 2009 oraz 30 stycznia 2010 odbyły się zebrania Zarządu Głównego PZBS, (w kadencji 2008-2012), na którym podjęto następujące uchwały i decyzje: *

 

1. ZG zatwierdził organizację 5. Otwartych Mistrzostw Europy w 2011 roku w Poznaniu, upoważniając Prezesa do ostatecznych negocjacji i podpisania umowy z EBL.


2. ZG zatwierdził zmiany w przebudowie Centralnej Bazy Zawodników "CEZAR" związanej z wprowadzeniem nowego regulaminu klasyfikacyjnego.


3. ZG zatwierdził Zasady Klasyfikacji Turniejów, jako integralną część regulaminu klasyfikacyjnego


4. ZG zatwierdził regulamin Grand Prix Polski Par 2010 z podwyżką dotychczasowej opłaty startowej do 50 zł oraz z 10-złotową dopłatę do turniejów eliminacyjnych GP z przeznaczeniem na organizację OME 2011 w Poznaniu (przede wszystkim zakup sprzętu na 5. OME w Poznaniu. Sprzęt po zakończeniu mistrzostw stanie się majątkiem Związku).


5. ZG powołał kol. Włodzimierza Walę na funkcję trenera/selekcjonera seniorów na DME w Ostendzie oraz kol. Stanisława Gołębiowskiego na funkcję trenera/selekcjonera na AMŚ na Tajwanie.


6. Na wniosek Komisji Sędziowskiej, ZG zatwierdził udział następujących sędziów na kursokonferencję sędziowską EBL w Sanremo (luty 2010).


1) Sławomir Latała
2) Jacek Marciniak
3) Jakub Kasprzak
4) Zbigniew Sagan
5) Sandra Różańska
6) Michał Zimniewicz
7) Jan Romański
8) Łukasz Jasiński
9) Paweł Perz


7. ZG zatwierdził tytuł sędziego państwowego kol. Bogusławowi Gierulskiemu.
8. ZG zatwierdził wprowadzenie niezbędnych prawnych zmian w regulaminie zawodów i polityce systemowej związanych z wprowadzeniem Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2007 (zmiany zostaną dokonane po kursokonferencji sędziowskiej w Sanremo).
9. ZG wyraził podziękowanie wiceprezesowi Rudolfowi Borusiewiczowi za pomysł i doskonałą organizację Mistrzostw Polski Powiatów granej przy pomocy BBO.
10. ZG zatwierdził realizację przedsięwzięć:
1) Sieci Ośrodków Rozgrywek Brydżowych "BRIDGENET"
2) Sieci Orlików Brydżowych
11. ZG zatwierdził procedurę nadawania uprawnień "Szkoleniowca PZBS": kandydat składa wniosek załączając życiorys, w tym dorobek brydżowy.
12. ZG zatwierdził Jednolity Kalendarz Sportowy 2010.

13. W dniu 8 stycznia ZG zatwierdził obiegiem regulamin Rady Zawodniczej PZBS.

 Zebranie 30 stycznia

1. ZG zatwierdził budżet 2010 roku. Z uwagi na niską kwotę Umowy z MSiT w budżecie PZBS ograniczono wydatki związane z przygotowaniami do imprez głównych. Najważniejsze pozycje w budżecie to: udział reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy i świata wynikające z kalendarza WBF/EBL,


2. ZG zdecydował o działaniach mających za zadanie obniżenie kosztów przy wydawaniu i wysyłce Świata Brydża.


3. ZG pozytywnie ocenił linię kontynuacji oraz zmiany w redagowaniu Świata Brydża zaprezentowane przez Red. Naczelnego kol. Pawła Jarząbka.

 

4. ZG zatwierdził następujące regulaminy sportowe:


1) Mistrzostw Polski Par Open 2010 (podczas 50 Kongresu Poznańskiego),
2) rozgrywek kadry open 2010 (wyłonienie oficjalnej reprezentacji Polski na OMŚ Teamów w Filadelfii).


14. Na wniosek kapitana reprezentacji open Piotra Walczaka ZG powołał trzecią i czwartą parę do reprezentacji Polski na 50. Drużynowe Mistrzostwa Europy (Ostenda, czerwiec 2010) w kategorii open:


Jacek Kalita - Krzysztof Kotorowicz,
Rafał Jagniewski - Michał Kwiecień.


15. ZG omówił protokół Komisji Rewizyjnej.


16. ZG powołał Komitet Organizacyjny 5. Otwartych Mistrzostw Europy w składzie:


1) Janusz Kalida - przewodniczący
2) Ewa Bąk (UM) - wiceprzewodnicząca
3) Tomasz Kobierski (MTP) - wiceprzewodniczący
4) Marian Wierszycki - wiceprzewodniczący
5) Marta Sojkin (UM)
6) Zdzisław Romaniszyn
7) Krzysztof Jassem
8) Leszek Kwiatkowski
9) Sławomir Latała
10) Jan Romański

 


 
 
 

 

Radosław Kielbasinski

Prezes PZBS

* Podczas Zebrania grudniowego omawiano sprawy, które wymagały otrzymania stosownych informacji (np. finansowych).
Dlatego też decyzje w kilku sprawach ZG podjął dopiero na Zebraniu w styczniu - stąd wspólny komunikat z obu Zebrań.