Polski Związek Brydża Sportowego

Wyniki zawodów w latach 2000-2003

 wyniki z lat późniejszych

2003

2002

2001

GP Polski 2001

2000

WYNIKI 1999r. w INFORMATORACH

storna głóna góra strony